Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


"Je li bolje učiniti samostalni HPV test u probiru za rak vrata maternice ili je bolje učiniti kombinirani PAPA test s HPV testom ili samo PAPA test? Sva tri pristupa probiru za rak cerviksa su adekvatni za testiranje," napisale su dr. Rebecca B. Perkins, i dr. Elizabeth A. Stier, Boston University School of Medicine, Massachusetts, u članku objavljenom u internetskom izdanju znanstvenog časopis ' Annals of Internal Medicine'.

"Premda relativne zasluge testova i kontrolnih intervala zahtijevaju dodatnu raspravu, ne možemo izgubiti iz vida činjenicu da se rak grlića maternice najčešće javlja kod žena koje nisu imale nikakav skoriji probir," navodi se. Autori naglašavaju da napori za smanjenje karcinoma cerviksa treba fokusirati na povećanje stope probira, neovisno o tome koji će se test koristiti.

Američka Agencija za hranu i lijekove odobrila 2011. godine HPV testiranje za probir karcinoma cerviksa, izvorno je HPV testiranje korišteno uz PAPA test kod žena u dobi i starijih od 30 godina, kao i dodatni test za mlađe žene koje su imale abnormalan rezutlat PAPA testa.

Cobas HPV test, jedan od 4 HPV testa na tržištu, odobren je u travnju 2014. godine kao samostalni test probira za rak vrata maternice.Test prepoznaje DNA iz 14 tipova visokog rizika humanog papiloma virusa, uključujući tipove 16 i 18, koji su odgovorni za 70% slučajeva raka grlića maternice.

Kod žena kod kojih se detektiraju pozitivni tipovi 16 ili 18, trebalo bi učiniti kolposkopiju. Kod žena, kod kojih je pozitivan neki od ostalih tipova HPV iz skupine visokog rizika, treba učiniti PAPA test, kako bi se utvrdilo je li potrebna kolposkopija.

Unatoč njegovom odobrenju, HPV test se ne koristi u potpunosti kao samostalan test probira, dijelom i zbog toga što se PAPA testovi rade jako dobro ali i zbog nedostatka pisanih preporuka za samostalnu uporabu HPV testova u probiru karcinoma cerviksa.

HPV- test kao samostalni probir raka vrata maternice ima veću osjetljivost i specifičnost od PAPA testa u samostalnom probiru, pišu dr. Perkinsa i dr. Stier. "Jedan test probira s HPV testom (bilo Cobas ili drugi komercijalno dostupni HPV test) detektira 95% prekanceroznih lezija, u usporedbi s 40% do 70% koliko ih detektira PAPA test kao samostalan probir, pri čemu specifičnost HPV testa iznosi 94% i specifičnost PAPA test 97%," navode autori.

Kotestiranje (zajednički probir PAPA + HPV test) otkriva više bolesti nego bilo koje samostalno testiranje, napisali su autori - dvostruko više slučajeva nego samostalan PAPA test, odnosno 12% do 16% više od samostalnog HPV testiranja. Trenutne nacionalne smjernice pokrivaju troškove probira u intervalima od 5 godina za kotestiranje, ili tri godine za samostalno PAPA testiranje.

Još uvijek ne postoje stručne smjernice kako često raditi probir za karcinom cerviksa samostalnim HPV testom. Najnovije smjernice za rano otkrivanje premalignih lezija cerviksa objavljene su 2012. godine (US Preventive Services Task Force), prije odobrenja HPV testiranja za probir, a slične preporuke sadrže i smjernice koje su objavili zajednički Američko društvo za karcinom, Američkog društva za kolposkopiju i patologiju vrata maternice, i Američko društvo za kliničku patologiju. Panel diskusija sazvana od strane Društva za ginekološku onkologiju i Američkog društva za kolposkopiju i patologiju vrata maternice namjerava objaviti privremene smjernice o korištenju novog testa.

Ukupni trošak HPV testiranja ne može se odrediti bez određivanja intervala probira, navode dr. Perkins i dr. Stier, ali sva ttri pristupa su slični mjereno drugim pokazateljima. I PAPA i HPV testovi zahtijevaju ginekološki pregled u spekulima, te istovjetne tehnike uzimanja uzorka, tako da je za pacijenta pristup jednak u oba slučaja.

Samostalno HPV testiranje "je barem jednako samostalnom PAPA testiranje", zaključili su znanstvenici, u žena u dobi i starijih od 30 godina probir je planiran svake 3 godine. Primarno HPV testiranje u mlađih žena će imati veće lažno pozitivne stope. Žene mlađe 30 godina često imaju prolazne infekcije HPV-om koje ne uzrokuju cervikalne displazije, pa je ovaj probir primjene za žene u dobi od 25 godina i starije. Povećanje pokrivenosti s bilo kojom vrstom testiranja, kao i povećanje pokrivenosti HPV cijepljenjem, navode autori, važniji su od izbora testa u naporima za smanjenje stope raka vrata maternice.


 

Ann Intern Med, 2014.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve