Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


Probir gestacijskog dijabetesa melitusa (GDM) prema nedavnim smjernicama Međunarodne udruge dijabetesa u trudnoći (IADPSG) poboljšava ishod i u konačnici smanjuje troškove, kažu španjolski znanstvenici. Kao što je naveo dr. Alfonso L. Calle-Pascual, "Utvrdili smo da smo, koristeći nove kriterije, dijagnosticirali više žena koje imaju gestacijski dijabetes, čime liječimo više pacijenata, što može na početku povećati troškove - osobito za zdravstveno osoblje. "

"Međutim," dodao je, "taj trud će se uskoro više nego isplatiti: pacijentice i njihova novorođenčad su zdraviji, vidimo (manje) komplikacija u trudnoći, (manje) carskih rezova i manje novorođenčadi zaprimljene u neonatalnu intenzivnu njegu. I troškovi za poboljšanje zdravlja su zapravo manji." Dr. Calle-Pascual iz Universidad Complutense u Madridu i kolege, prospektivno su ocjenjivali čimbenike rizika za gestacijski diajbetes u 24.om do 28.om tjednu trudnoće, uz ishod trudnoće i novorođenčadi kod 1,750 trudnica između 2011. i 2013. godine, koristeći tradicionalna dva koraka' Carpenter / Coustan - CC ') kriterije.

Između 2012. i 2013. godine su prešli na korištenje novih IADPSG kriterije za procjenu daljnjih 1,526 trudnica. S novom pristupom, stopa dijagnosticiranog gestacijskog dijabetesa se povećala s 10,6% na 35,5%, izvješćuju u časopisu 'Diabetes Care'. Ishodi trudnoća s gestacijskom hipertenzijom su se također poboljšali te je stopa gestacijske hipertenzije smanjena sa 4,1% na 3,5%, stopa prijevremenog poroda je snižena sa 6,4% na 5,7% i stopa carskog reza sa 25,4% na 19,7% (svi p <0,05).

Tu su i značajna smanjenja u udjelu novorođenčadi velikih i malih za gestacijsku dob, Apgar u prvoj minuti i primitku u jedinicu intenzivne njege. Osim toga, na 100 žena vrednovanih koristeći IADPSG kriterije u odnosu na CC probir, ušteda je bila više od 14,300 eura. Rezultati istraživanja, kažu istraživači, podržavaju široku primjenu novih kriterija za dijagnozu GDM. S obzirom kombinaciju poboljšanja ishoda i smanjenja troškova, zaključio je dr. Calle-Pascual, "to je ispunjenje snova liječnika“.

Komentirajući ove rezultate, endokrinolog dr. Lois Donovan sa Sveučilišta u Calgaryju u Alberti, Kanada, naglasio je "ogroman utjecaj" koji se vidi s primjenom novih kriterija. Međutim, autori navode "procjena isplativosti nije nužno primjenjiva na Sjedinjene Države; njihova procjena troškova za test trake kojima se mjerila razina glukozu je znatno manja od prosječne cijene po test traci u Sjevernoj Americi, oni ne daju podatke o utjecaju dijagnoze GDM na indukciju poroda, stopu nadzora fetusa, i kao rezultat ne uključuju ove čimbenike u procjeni isplativosti."

"Najimpresivniji otkriće", nastavio je, " je njihova 6,2% niža stopa carskog reza nađena u skupini žena ocijenih primjenom kriterija IADPSG. Ova niža stopa carskog reza je od velikog kliničkog značaja, ako to doista impresivno otkriće ponavljajuće, međutim slična usporedba s drugim centrima nije uspjela pokazati značajno smanjenje stopa carskog reza s uvođenjem kriterija IADPSG za dijagnosticiranje GDM. " "Tako je", zaključio je dr. Donovan, "jedno pitanje ako je niža stopa carskih rezova promatranih u skupini prikazanih po IADPSG kriterijima rezultat toga jer je njihova IADPSG skupina imala manje žena prekomjerne težine s manje porodničarskih rizika te manje žena koji su pušile."

 

IZVOR: http://bit.ly/1quhqSM
Diabetes Care 2014.


Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve