Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Žene nepušačice koje su bile izložene pasivnom pušenju u djetinjstvu mogu imati povećani rizik od spontanog pobačaja, naveli su kineski znanstvenici.

Iako same nisu nikada bile pušačice, žene u studiji, koje su živjele s dva ili više pušača u djetinjstvu, su imale 20 posto veći rizik od pobačaja, a one koje su bile izložene dimu cigareta pet ili više puta tjedno su imale 14 posto veći rizik od gubitka trudnoće u usporedbi sa ženama koje nisu bile izložene pasivnom pušenju u djetinjstvu.

Nepušačice koje su odrasle s jednim pušačem u kući, ili oko kojih se pušilo manje od pet puta na tjedan, nisu imale nikakvu promjenu u rizicima za pobačaj.

"Naši rezultati podupiru donošenje strožih nacionalnih zakona o pušenju i strože provođenje zakona u Kini te promociju domova bez dima u svrhu zaštite djece, kao i potrebu za kampanjom za promjenu društvenih normi pušenja i pasivnog pušenja", napisali su autori u "Tobacco Control".

Shanshan Yang, istraživač na Institutu za gerijatriju u kineskoj PLA General Hospital u Pekingu, i njeni kolege su analizirali podatke ankete za gotovo 20.000 žena u dobi od 50 i više godina, koji žive u Guangzhou, Kina.

Oko 57 posto žena je bilo izloženo pasivnom pušenju u djetinjstvu, to jest prije dobi od 18 godina.

Studija je imala neka ograničenja jer su se sudionice morale osloniti na sjećanja iz djetinjstva, a znanstvenici nisu bili u stanju procijeniti kolika je bila starost žena kad su imale pobačaj ili da li su bile izložene pasivnom pušenju tijekom trudnoće.

Lucy Popova, istraživač s Georgia State University School of Public Health u Atlanti, je izjavila da postoje značajne razlike u navikama pušenja između SAD-a i Kine.

"U SAD-u su stope pušenja između muškaraca i žena prilično blizu, a u Kini vrlo malo žena puši dok većina muškaraca puši. Postoje i drugi faktori (politika pušenja u zatvorenim prostorima, društvene norme) koji bi mogli utjecati na stope izloženosti pasivnom pušenju u djetinjstvu ", izjavila je.

Međutim, izjavila je da će potencijalni biološki mehanizmi koji povezuju djelomičnu izloženost dimu i gubitak trudnoće biti isti bez obzira gdje majka živi.

Istaknula je da su tri druge studije, provedene u SAD-u, također navele u svojim izvještajima da je izlaganje pasivnom pušenju u djetinjstvu povezano s gubitkom trudnoće.

Popova je dodala da, prema U.S. Surgeon General, ne postoje sigurne razine izloženosti pasivnom pušenju, pa čak i kratka izloženost uzrokuje trenutačnu štetu, a jedini način da se zaštiti nepušača od opasnih kemikalija pasivnog pušenja je zabraniti pušenje u zatvorenim prostorima. 

IZVOR: http://bit.ly/2j1dieP

Tob Control 2016.
:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve