Datum zadnje izmjene: 01. 02. 2020.

Učestalost prijenosa virusa HIV-a s majke na dijete može biti uspješno smanjena na manje od 3% kratkotrajnom kombiniranom terapijom zidovudina i lamivudina.

Tajlandski znanstvenici iz Mahidol University u Bangkoku, liječili su 106 HIV-1 pozitivnih trudnica s 300 mg zidovudina i 150 mg lamivudina u dvije dnevne doze tijekom razdoblja između 34. tjedna trudnoće i porođaja.

Pacijentice su opisanu kombinaciju lijekova primale i svaka tri sata tijekom porođaja, a novorođene bebe su dobivale sirup zidovudina tijekom 4 tjedna po porođaju, te su hranjene na bočicu.

Opisana shema uzimanja lijekova rezultirala je padom količine virusnih čestica u majčinom serumu, te porastom majčinih limfocita klase CD4 . Unatoč liječenju, kod tri bebe je ipak došlo do prijenosa HIV-a, što je u konačnim rezultatima činilo 2,83% svih trudnoća.

Kombinacija zidovudina i lamivudina nije ostavljala značajne neželjene učinake kod trudnica. Među novorođenim bebama je u šest slučajeva registrirana anemija, u jednom slučaju su nađene povišene vrijednosti jetrenih enzima i u tri slučaja je registrirana trombocitopenija.

Tajlandska studija ukazuje na sigurnost i učincivnost kratkotrajne primjene zidovudina i lamivudina u prevenciji perinatalnog prijenosa virusa AIDS-a, kako kod HIV-1 inficiranih trudnica, tako i kod novorođenih beba.

 

Clin Infect Dis 2002; 35: 1405-1413


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve