Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Pod ovim zajedničkim naslovom prikazujemo dva rada u kojima je istraživan utjecaj pesticida na zdravlje najmanjih i najmlađih. U prvom radu ispitivana je povezanost kasne fetalne smrti uslijed kongenitalnih anomalija u 73 slučaja i 611 kontrolnih trudnoća, te rezidencijalne izloženosti (izloženosti po mjestu stanovanja) trudnica pesticidima u 10 kalifornijskih država.

Ispitivano je 5 klasa pesticida, a svim trudnicama u područjima u kojima su aplicirani pesticidi poslan je dopis s podacima o vremenu aplikacije, kao i upitnik o eventualnoj ekspoziciji. Analiza podataka pokazuje konzistentan obrazac rizika za nastanak kongenitalnih anomalija ovisnih o ekspoziciji pesticidima: najveći rizik je u razdoblju između 3. i 8. tjedna trudnoće.

Kada su u pitanju pesticidi tipa fosfata i karbamata rizik nastanka kongenitalnih anomalija je povišen 1,4 puta ukoliko je trudnica stanovala u okrugu od 1 četvorne milje od mjesta aplikacije pesticida, a ako se radi o pesticidima iz grupe halogeniranih hidrokarbonata rizik je povećan 2,2 puta.

U drugom radu istraživana je učestalost nastanka neuroblastoma, najčešće maligne neoplazme u djece < 1 godine života, i izloženost pesticidima. Ispitivana je upotreba pesticida u domaćinstvu (vrtu), kao i rezidencijalna izloženost pesticidima u dvije grupe: prvu grupu su sačinjavali 538 djece s neuroblastomom, a drugu grupu isti broj zdrave djece sličnih karakteristika.

Upotreba pesticida je povezana s umjereno povišenim rizikom od 1,6 puta za nastanak neuroblastoma u djece. Rizik nastanka neuroblastoma pri upotrebi/izloženosti djelovanju pesticida je statistički značajno povišen u djece starije od 1 godinu, kod kojih je registrirana 2,2 puta veća učestalost neuroblastoma.

Rezultati ove studije upućuju na opravdanost razmatranja utjecaja pesticida kao mogućeg etiološkog faktora u nastanku neuroblastoma kod djece starije od 1 godinu.
 

Epidemiology 2001; 12(2):148-56
Epidemiology 2001; 12(1):20-27

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve