Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

U nastanku raka dojke i testisa, osobito u mlađoj životnoj dobi vrlo vjerojatno određenu ulogu osim genetskog, igraju i prenatalni faktori. Pod tim se prije svega podrazumijeva ekspozicija fetusa vrlo visokim koncentracijama estrogena majke za vrijeme trudnoće.

Osobito su dvojajčani blizanci izloženi visokim koncentracijama hormona, te je stoga pretpostavljen povišeni rizik nastanka raka dojke i testisa u ovoj subpopulaciji. To je bio razlog studije faktora rizika ovih hormonski ovisnih tumora u blizanačkim trudnoćama, koja je načinjena u Epidemiological Monitoring Unit London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Služeći se podacima nacionalnih registara za rak, istraživani su svi slučajevi raka dojke i testisa u blizanaca mlađih od 45 godina u Engleskoj i Walesu tijekom razdoblja 1971. - 1989. godine. Formirane su grupe jedno- i dvojajčanih blizanaca, te potom praćeni incidencija i smrtnost od raka. Ove dvije grupe blizanaca uspoređivane su međusobno, potom blizanci općenito, te kontrolna grupa (jednoplodne trudnoće).

Tijekom ovog perioda identificirano je 500 blizanaca s rakom dojke i 194 blizanca s rakom testisa. Uspoređivanjem skupina dvojajčanih i jednojajčanih blizanaca mlađih od 30 godina, nije nađena statistički značajna razlika u nastanku raka dojke. Ukupni rizik za nastanak raka testisa je bio jedan i pol puta povišen u dvojajčanih u odnosu na jednojajčane blizance (statistički značajan rezultat), a osobito je bio povišen i to tri i pol puta, rizik nastanka seminoma.

Rizik nastanka raka dojka prije 35.godine života u jednojajčanih blizankinja je u odnosu na jednostruke trudnoće gotovo 8 puta povišen. Kumulativni rizik nastanka raka dojki u ovih blizanki u starosnoj dobi od 40 godina iznosio je 29%. Relativni rizik nastanka raka testisa u jednojajčanih blizanaca bio je povišen 37,5 puta, a kumulativni rizik u starosti od 40 godina je iznostio 14%.

Značajno viši rizik za nastanak određenih vrsta raka u skupini dvojajčanih u odnosu na jednojajčane blizance, potvrđuje moguću prenatalnu etiologiju ovih karcinoma, u kojoj osobitu ulogu igra visoka doza majčinih estrogena - posebice slobodnog nevezanog estradiola. Podaci koji se odnose na jednojajčane blizance u usporedbi s jednoplodnim trudnoćama govore u prilog genetskog naslijeđa.


Lancet 1997; 350: 172328


dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve