Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID – "non-steroidal anti-inflammatory drugs") ne povećavaju rizik od spontanog pobačaja, navodi se u nedavno objavljenoj studiji.

Istraživači su promatrali 65,457 žena u Izraelu koje su ostale trudne u razdoblju između siječnja 2003. godine do prosinca 2009. godine. Ukupno je 10% trudnoća rezultiralo spontanim pobačajem. Rezultati studije objavljeni su u znanstvenom časopisu 'Canadian Medical Association Journal'.

Samo 7% žena uključenih u studiju su tijekom trudnoće koristile nesteroidne protuupalne lijekove, a autori su utvrdili da izloženost ovoj skupini lijekova nije bila neovisan čimbenik među rizicima za spontani pobačaj (neselektivni inhibitori ciklooksigenaze: prilagođeni omjer rizika 1,10).

Povećan rizik od pobačaja nađen je u neprilagođenoj analizi izloženosti COX-2 inhibitorima, ali ovaj rizik nije bio statistički značajan nakon što je provedena multivarijatna analiza. Nadalje, CONX-2 inhibitorima su bile izložene samo 71 žena, što je mala populacija da bi se izvlačili snažni zaključci. Autori su predložili daljnja istraživanja za procjenu rizika nakon izlaganja selektivnim COX-2 inhibitorima, kao što su celekoksib i rofekoksib.

Jedini lijek koji je pokazao povećani rizik za spontani pobačaj bio je indometacin, s korigiranim rizikom 280%. Autori navode, da bi se ovaj nalaz mogao objasniti greškom zbog obrnute uzročnosti, jer se indometacin koristi za liječenje prijevremenog poroda.

Rezultati studije su korigirani prema životnoj dobi, šećernoj bolesti, hipotireozi, pretilosti, hiperkoagulabilnosti, prisutnošću upalnih stanja, rekurentnih spontanih pobačaja, in vitro oplodnje u tekućoj trudnoći, uporabom intrauterine kontracepcije, etničkoj pripadnosti, pušenju, i godini prijema.

 

 

 

Naglasci

 

 

 

 

  • Žene koje su uzimale nesteroidne protuupalne lijekove tijekom trudnoće nisu imala povećani rizik od spontanog pobačaja.
  • Samo je indometacin iz skupine NSAID bio povezan s povećanim rizikom, ovaj nalaz se može objasniti primjenom indometacina u okviru liječenja prijevremenog poroda.
  • Za procjenu rizika korištenja selektivnih inhibitora COX-2 potrebno je više istraživanja ....

 

 

 

ObGyn Newsdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve