Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Testiranje razine HE4 proteina, bjelančevine jezgre s 4 disulfidne veze nepoznate funkcije, moglo bi predstavljati točniju metodu ranog otkrivanja raka jajnika nego što je to do sada korištena metoda određivanja tumorskog biljega CA 125.

Ranije studije ukazale su da se HE4 gen višestruko amplificira kod karcinoma jajnika, dok je njegova ekspresija u normalnim tkivima ograničena.

Studija američkih znanstvenika iz Seattlea (The Pacific Northwest Research Institute) obuhvatila je određivanje razine HE4 proteina u zdravih žena kao i u žena s već dijagnosticiranim rakom jajnika, kako bi se odredila eventualna uporaba i korisnost ovog biološkog markera u detekciji raka jajnika.

Znanstvenici su za ovu priliku razvili specijalni ELISA test za HE4. Testiranje je provedeno kod 37 žena s rakom jajnika, 19 žena s dobroćudnim bolestima jajnika i 65 zdravih žena bez ikakve simptomatologije.

U skupini pacijentica s rakom jajnika, kod 7 pacijentica se radilo o ranom stadiju i kod 30 pacijentica o proširenom stadiju raka jajnika. Kod svih pacijentica je radi usporedbe određivana razina tumorskog biljega CA 125.

Test na HE4 pokazao se jednako točnom metodom kao i određivanje CA 125 u diferenciranju pacijentica s rakom jajnika od zdravih ispitanica. Međutim, kada je u pitanju razlika između benignih i malignih oboljenja jajnika, točnost određivanja HE4 premašivala je točnost metode određivanja CA 125.

Premda je broj pacijentica s ranim stadijem raka jajnika bio malen, rezultati studije ukazuju kako je HE4 potencijalno koristan biološki marker u dijagnostici raka jajnika.

U planu su daljnje studije koje bi trebale obuhvatiti veći broj pacijentica s ranim stadijem raka jajnika, s benignim bolestima jajnika, kao i visoko rizične pacijentice za nastanak raka jajnika.
 

Cancer Res 2003; 63: 3695-3700


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve