Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Žene starosne dobi od 45 godina ili mlađe s proširenim rakom jajnika (stadij III i IV) imaju statistički značajno bolje šanse za preživljavanje u odnosu na skupinu pacijentica starijih od 45 godina kod kojih je dijagnosticiran isti stadij iste bolesti.

Rak jajnika spada u ginekološke bolesti s najvišom smrtnosti. Predstavlja peti najčešći uzrok smrtnosti od ginekoloških karcinoma u žena zapadnih zemalja. Samo je u USA tijekom 2001. godine registrirano 23.400 novih slučajeva raka jajnika, te 13.900 smrtnih slučajeva povezanih s ovom bolesti.

Premda se ukupno preživljavanje (svi stadiji) procjenjuje na oko 40%, pacijentice s proširenim rakom jajnika imaju 5-godišnje preživljavanje od tek 23%. Učestalost javljanja raka jajnika raste počevši od 45 godine, sve do osme decenije života. Invazivni rak jajnika, osobito uznapredovali stadiji su rijetki prije 45 godine.

Američki znanstvenici (University of California, Irvine-Medical Center, Orange) pratili su u razdoblju između 1984. i 2001. godine u dvije velike klinike pacijentice s proširenim stadijem epitelnih ovarijskih karcinoma, s ciljem ustvrditi da li je starost pacijentice neovisan rizičan čimbenik u procjeni vremena preživljavanja kod raka jajnika.

Ukupno je identificirano 104 oboljele žene s rakom jajnika u stadiju III ili IV. Pacijentice s takozvanim "borderline" tumorima bile su isključene iz studije. Pedeset i dvije od ukupnog broja pacijentica su bile dobi 45 godina ili mlađe, dok je 45 pacijentica bilo starosne dobi preko 45 godina.

Gotovo polovica (48%) iz prve skupine pacijentica je preživjela prvih 5 godina nakon operacije, a srednja duljina preživljavanja je iznosila 54 mjeseca (medijan). U skupini pacijentica starijih od 45 godina, 5-godišnje preživljavanje je iznosilo 22%, a srednja duljina preživljavanja 34 mjeseca (medijan).

Mlađe pacijentice s proširenim epitelnim rakom jajnika imaju statistički značajno više šanse za uspješno preživljavanje u odnosu na starije pacijentice. Nije sasvim jasno da li su tome uzrok razlike u tumorskoj biologiji i imunološki odgovor kod mlađih i starijih žena, kao i visoka učestalost genskih mutacija u starijoj dobi.

Jedan od razloga je sigurno značajno bolji opći status kod mlađih u odnosu na starije pacijentice.

Ostali neovisni rizični faktori koji utječu na duljinu preživljavanja kod proširenog raka jajnika su osim starosne dobi i stadij oboljenja, kao i uspješnost citoredukcijske kirurgije.
 

Obstet Gynecol 2003; 102 (1): 156-161


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve