Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Izgleda da vrijeme početka uzimanja estrogenske terapije nakon menopauze igra ključnu ulogu u tome da li će uzimanje estrogenskog nadomjeska imati zaštitni učinak ili će pogodovati nastanku moždanog udara, rezultati su istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Ovi rezultati bi mogli objasniti dijelom kontroverzne zaključke ranijih istraživanja.

Aktualni podatci iz studije Women's Health Initiative (WHI) i drugih istraživanja ukazuju da uzimanje estrogenske terapije u postmenopauzi nema zaštitni učinak protiv moždanog udara ili čak povisuje njegov rizik u postmenopauzalnih žena. Ranija istraživanja, provedena godinama prije nego što je ova studija i započela, ukazala su na neuroprotektivni učinak estrogenske terapije.

U aktualnom istraživanju, američki znanstvenici sa sveučilišta 'University of Washington', Seattle, procjenjivali su utjecaj vremenske dobi u životu žene u kojoj se počinje uzimati estrogenska terapija na nastanak moždanog udara u eksperimentu na mišicama kod kojih su odstranjeni jajnici. Mišice su dobivale estrogensku terapiju ili neposredno nakon uklanjanja jajnika, ili je početak estrogenske terapije datirao 10 tjedana kasnije. U starosnoj dobi od 20 tjedana, kod mišica je eksperimentalno induciran ishemički udar.

Znanstvenici nalaze kako su moždana oštećenja kod mišica koje su započele primati estrogensku terapiju neposredno nakon uklanjanja jajnika bila daleko manja u odnosu na životinje kod kojih je primjena estrogena kasnila 10 tjedana.

"Ovi rezultati pokazuju kako produljeno stanje hipoestrogenemije - smanjenje razine estrogena u krvi oštećuje i prekida kako neuroprotektivno tako i antiinflamatorno djelovanje estrogenog hormona 17-beta-estradiola. Naši rezultati mogli bi pomoći u objašnjenju rezultata WHI istraživanja u kojem nije nađen zaštitni učinak estrogenske terapije protiv moždanog udara jer je najveći dio ispitanica započeo uzimati estrogensku terapiju nakon jednog produljenog razdoblja hipoestrogenemije", zaključuju autori.

 

Proc Natl Acad Sci USA 2007.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve