Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Pretilost i dobitak na težini veći od 5 kg u prvom tromjesečju trudnoće u žena s astmom statistički su značajni pretkazatelji pogoršanja astme tijekom trudnoće, rezultat je istraživanja označenog kao MAP – "Management of Asthma during Pregnancy" studija.

Od 1,018 žena obuhvaćenih prospektivnim istraživanjem, 370 trudnica su ukupno doživjele 407 astmatičnih napadaja. Rizik astmatičnog napadaja bio je najveći u onih trudnica čiji je indeks tjelesne mase prelazio 30 kg/m2 (omjer rizika 2.2) i onih čija se težina povećala za više od 5 kg tijekom prvog tromjesečja trudnoće (omjer rizika 8.2), izvijestili su danski znanstvenici iz Kopenhagena, na internacionalnom sastanku Američkog torakalnog društva.

Drugi rizični čimbenici za pogoršanje astme u trudnoći obuhvaćali su ranija pogoršanja astme, nekontroliranu astmu, uporabu inhalirajućih kortikosteroida i aktualno ili ranije pušenje, navode autori.

Rizični čimbenici za teško pogoršanje astme u trudnoći, koje je zabilježeno kod 157 žena, uključivali su dobitak na težini veći od 5 kg u prvom tromjesečju i starosnu dob trudnice.

Nakon isključivanja žena čiji je indeks tjelesne mase prije trudnoće bio iznad prosjeka od 24.1, rizični čimbenici za pogoršanje astme uključivali su dobitak na težini veći od 5 kg tijekom prvog tromjesečja trudnoće (omjer rizika 13.1) i manju tjelesnu težinu prije trudnoće (omjer rizika 0.9), zabilježili su znanstvenici.

Ispitanice obuhvaćene istraživanjem imale su dijagnozu astme, te su u terapiji održavanja koristile bronhodilatatore, prvi pregled u trudnoći učinjen je unutar prvih 18 tjedana trudnoće te su redovito kontrolirane svaka 4 tjedna u trudnoći i tijekom 3 mjeseca nakon poroda. Prosječna starost žena je bila 31 godina, 73% nikada nisu pušile, a njihov prosječni forsirani ekspiracijski volumen u 1 sekundi (FEV1) % iznosio je 92; prosječan udio izdahnutog dušičnog oksida iznosio je 20 ppb.

FEV1% bio je značajno veći na početku trudnoće kod žena koje nisu imale pogoršanje u odnosu na trudnice s pogoršanjem astme tijekom trudnoće (93 vs. 90), a udio izdahnutog dušičnog oksida bio je u ovoj skupini značajno niži (18 vs. 23 ppb).

Rezultati istraživanja su važni, kako su akutna pogoršanja astme tijekom trudnoće najvaćniji rizični čimbenik za nepovoljan ishod trudnoće kod žena s astmom, navode istraživači, bilježeći da se pogoršanje astme dešava kod oko 30% trudnica s astmom, te je povzeano s komplikacijama kao što su prijevremeni porod, niska porodna težina, obilna poslijeporođajna krvarenja i carski rez.

Rizični čimbenici za pogoršanje astme prepoznati u ranijim istraživanjima obuhvaćaju težinu astme, virusne infekcije, izloženost duhanskom dimu, nekontrolirano liječenje i moguće ženski fetalni spol kao i indeks tjelesne mase trudnice, navode danski znanstvenici.

 

Ključni klinički zaključak:

Težina na početku trudnoće i dobitak na težini u trudnoći pretkazuju učestalost astmatičnih napadaja tijekom trudnoće.

 

 

Najznačajni nalaz:

Najveći rizik pogoršanja astmatičnih napadaja u trudnoći imale su trudnice čiji je indeks tjelesne mase prelazio 30 kg/m2 ili je dobitak na težini bio veći od 5 kg u prvom tromjesečju trudnoće. .

 

 

Izvor podataka:

Prospektivna MAP studija obuhvatila je 1,018 žena.

  

Ob.Gyn. News Digital Networkdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve