Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Trudnice s teškom akutnom migrenom tijekom trudnoće imaju povišeni rizik za neželjeni ishod trudnoće i treba ih pratiti u Ambulanti za visoko-rizične trudnoće u Klinici, rekla je Dr. Tracy B. Grossman na međunarodnom kongresu za glavobolju.

“Ove pacijentice ne treba nadzirati u redovitoj ginekološkoj ambulanti jer je često potrebna pomoć neurologa, a oboje, i majka i beba zahtijavaju poseban nadzor,” rekla na sastanku kojeg organizira Međunarodno društvo za glavobolju zajedno s Američkim društvom za glavobolju.

Dr. Grossman je predstavila rezultate retrospektivnog istraživanja 90 trudnica koje su se javile s teškom akutnom migrenom i koje su konzilijarno neurološki pregledane u Montefiore Medical Center, New York, gdje je autorica zaposlena.

“Ove pacijentice se razlikuju od većine pacijentica s migrenom po tome što većina pacijentica s migrenom zapravo doživljava poboljšanje simptoma tijekom trudnoće. Ovo je posebna skupina pacijentica s pogoršanjem i refrakternom migrenom,” navela je autorica.

Većina pacijentica je bila u trećem tromjesečju trudnoće i imale su migrenu bez aure. Dvadeset-četiri su se javile u migrenoznom statusu, stanju kada se migrena javlja svaki mjesec i traje 15 ili više dana, tijekom zadnja 3 mjeseca.

Četrdeset-devet o 90 pacijentica (54%) imale su jedan ili više neželjeih ishoda trudnoće. Za spomenuti, 28% su imale prijevremeni porod što je gotovo tri puta veća stopa od nacionalnog prosjeka od 11% kako je izvijestio "March of Dimes". Stopa preeklampsije je bila 20.5%, u usporedbi s nacionalnim prosjekom od samo 3%-4%. Mala porodna težina djeteta je zabilježena u 19.2% rodilje, što je više nego dvostruko veća stopa u odnosu na nacionalni prosjek od 8%. Učestalost poroda carskim rezom je bila 30.8%.

Istraživači su postavili hipotezu da bi skupina trudnica s migrenom s aurom mogla imati veću učestalost preeklampsije, prijevremenog poroda i poroda djeteta niske težine, kao što su neki autori izvijestili u rijetkim ranijim izvješćima. Nije se tako pokazalo, rekla je Dr. Grossman, pošto je većina ovih pacijentica imala migrenu bez prethodne najave (aure).

“Stoga, ne može se radi o jednom čisto aura/vaskularnom fenomenu čiji bi rezultat bio neželjeni ishod. Ova visoka stopa neželjenih ishoda trudnoće ne može se jednostavno objasniti. Ovdje postoji još nešto što nismo razumjeli zbog čega su migrene kod ovih pacijentica tako posebne,” nastavila je.

Njihov rizik za neželjeni ishod trudnoće nije bio povezan s lijekovima za glavobolju koje su uzimale. Šezdeset-dvije pacijentice su dobivale kombinaciju oralne i intravenske terapije s acetaminofenom, metoklopramidom i dihidroergotaminom. Ali je 30% ovih pacijentica kratkotrajno uzimalo barbiturate, i 30% su uzimale oksikodon ili kodein; ovo su lijekovi čije uzimanje u trudnoće izaziva zabrinutost, ali do sada nije postojala povezanost njihovog uzimanja i neželjenog ishoda trudnoće, u usporedbi sa ženama koje nisu uzimale ove lijekove ili koje zapravo nisu uzimale nikakove lijekove za glavobolju.

Omiljeni terapeutski postupak koji provodi Dr. Grossman kod pacijentica s teškom migrenom u trudnoći je periferni živčani blok uporabom bupivakaina i lidokaina.
“Ovaj postupak je učinkovit kod većine ljudi – ne znamo sasvim zbog čega – ali se radi o lokalnoj terapiji i pri tome se izbjegava sistemsko izlaganje fetusa lijekovima,” zaključila je autorica.

 

 

Ključni klinički zaključak:

Trudnice s teškom migrenom tijekom trudnoće treba pratiti u Ambulanti za visokorizične trudnoće u Klinici.

 

 

 

Najznačajniji nalaz:

Četrdeset-devet od 90 (54%) trudnica koje su se javile s akutnom, teškom migrenom u trudnonći imale se jedan ili više neželjenih događaja u trudnoći.

 

 

Izvor podataka:

Retrospektivna studija iz jednog centra.

 


 

Ob.Gyn. News Digital Networkdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve