Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Žene koje imaju popularnu 'hormonsku spiralu' koja kontinuirano otpušta male količine levonorgestrela tijekom nekoliko godina, ukoliko žele, mogu postaviti drugu spiralu odmah po uklanjanju stare, ukazuje istraživanje provedeno u Finskoj.

″Uklanjanje i ponovno postavljanje nove 'hormonske spirale' (LNG-IUD) nakon pet godina uporabe, korisnice odlično podnose, a ginekolozi u većini slučajeva smatraju jednostavnim postupkom,″ navode istraživači.

″Krvarenje i točkasto krvarenje se u svojoj učestalosti smanjuju pri ponovnoj upotrebi, tako da gotovo jedna trećina korisnica uopće nema krvarenja ili spotting, što je povezano s velikim zadovoljstvom korisnica.″

Finski istraživači iz Sveučilišne središnje bolnice u Helsinkiju, objavili su u znanstvenom časopisu Human Reproduction, da se LNG-IUD, koji se na europskom tržištu nalazi od sredine 90-ih godina prošlog stoljeća, a na američkom od 2001. godine koristi za kontrolu rađanja, liječenje obilnih krvarenja te za zaštitu sluznice maternice pri upotrebi hormonskog nadomjesnog liječenja.

Svaki intrauterini uložak s levonorgestrelom može se koristiti do 5 godina. ″Korisnice često traže ponovnu inserciju, premda podaci o obrascu krvarenja i sigurnosti ponovne insercije nisu brojni,″ navode autori.

Aktualno istraživanje koje je obuhvatilo 155 korisnica LNG-IUD kao kontracepcijskog sredstva i 49 korisnica LNG-IUD zbog obilnih krvarenja, pokazalo je da 88% pacijentica nije imalo nikakvu bolnost ili je ona bila slabe jakosti, dok 61.7% pacijentica navodi odutnost boli ili bol slabog karaktera pri ponovnoj inserciji LNG-IUD.

Tijekom prve godine nakon reinsercije LNG-IUD, prosječno je broj epizoda krvarenja/spotting iznosio 2.,0 tijekom prvih 90 dana, 2.0 tijekom slijedećih 90 dana, 2.0 tijekom narednih 90 dana i 1.je 0 u daljnjih 90 dana praćenja.

Duljina krvarenja/spottinga prosječno iznosila 4.0 dana za epizode krvarenja u prvom kvartalu godine nakon reinsercije LNG-IUD, 3. 5 dana u drugom kvartalu i 3.0 dana u trećem i posljednjem kvartalu prve godina nakon insercije LNG-IUD.

Postotak korisnica s amenorejom - potpunim izostankom krvarenja je rastao s 29.8 na 33.3% tijekom prve godine nakon reinsercije LNG-IUD, dok je postotak pacijentica sa spottingom rastao s 22.2 na 30.6%. Udio žena s bilo kakvim krvarenjem ili više od 9 dana spottinga smanjivao se s 48.0 pri uporabi prvog LNG-IUD, na 36% nakon reinsercije LNG-IUD.

Najčešće tegobe koje su se javljale kod korisnica LNG-IUD obuhvaćale su glavobolju (9.3%), sinuitis (5.9%), influencu (4.9%) i bol u gornjem dijelu abdomena (4.9%). Sva ostala neželjena djelovanja zabilježena su kod manje od 10 korisnica.

″Odstranjenje prvog LNG-IUD i insercija drugog LNG-IUD ispravna je procedura koja se može obaviti jednostavno pri jednom ginekološkom pregledu,″ navode istraživači.

″Kako 'hormonska spirala' osim levonorgestrela iz skupine gestagena, ne sadrži niti najmanje količine bilo kojeg estrogena, uznapredovala životna dob ne predstavlja kontraindikaciju za njenu uporabu.″

″U zaključku,″ navode autori, ″prijelaz s jednog na drugi intrauterini uložak s hormonskim cilindrom ne nosi sa sobom značajne poteškoće.″

 

Hum Reprod 2009. online.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve