Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


U većoj nizozemskoj studiji koja je objavljena online 13.6.2013. u BMJ objavljeno je da niskorizična skupina žena koje rađaju kod kuće umjesto u bolnici imaju dvostruko manje težih akutnih komplikacija pri porodu ako su već prije rađale.

Težak akutni maternalni morbiditet je bio 1 na 1000 kod žena koje su rađale kod kuće uspoređujući s 2,3 na 1000 kod žena koje su rađale u bolnici sa AOR 0,43 % (95% CI - interval pouzdanosti, 0,29-0,63; relativni rizik RR 58,3 % - 95%, CI, 33,2 % - 87,5%). U obzir je uzeta starost majki, trajanje trudnoće, socioekonomski položaj i etnička grupa (nizozemke ili ne-nizozemke).

Ank de Jonge, primalja – senior istraživač, iz Department of Midwifery Science, AVAG i EMGO Institute of Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam, Nizozemska i kolege pregledali su rezultate za cjelokupni maternalni morbiditet u Nizozemskoj od 1.kolovoza 2004. – 1.kolovoza 2006.g. Ti podaci su udruženi sa podacima iz Nizozemskog perinatalnog registra za taj isti period. Istraživači su usporedili podatke od 146 752 niskorizičnih žena na početku poroda, uključujući 92 333 žena koje su rađale kod kuće.

Iako je i kod prvorotki isto tako dokazano smanjenje komplikacija (2,3 na 1000 kod poroda kod kuće uspoređujući s 3,1 kod poroda u bolnici), rezultati nisu pokazali statističku signifikantnu razliku.

Ipak, podaci pokazuju da je porod kod kuće siguran u prisutnosti dobro organizirane primaljske službe. „Nismo našli dokaze da bi planirani porod kod kuće kod niskorizičnih žena povećavao rizik za ozbiljne komplikacije tijekom poroda ako su primaljska i transportna služba dobro organizirane.“ – kažu.

Jedan od mogućih razloga za razliku između prvorotki i višerotki je i ishod prijašnjeg poroda kod višerotki. Rodilje s težim prijašnjim porodima prije će ići rađati u bolnicu nego ostati rađati kod kuće. „Ako je tako, onda i ta vrsta selekcije utječe na to da su planirani porodi kod kuće boljeg ishoda“ - pišu autori.

Evidentno su bolji ishodi poroda kod kuće kod višerotki: stopa jakog krvarenja, ručnog odstranjenja posteljice i transfuzije krvi su manje. Stopa hemoragije (jakog krvarenja) je bila niža kod žena koje su rađale kod kuće (19,6 naspram 37,6 na 1000). Stopa ručnog odstranjenja posteljice kod kuće je bila 8,5 naprema 19,6 na 1000. Transfuzija krvi od 4 ili više doza je isto bila reducirana kod kuće u odnosu na porode u bolnici (0,9 naspram 1,9 na 1000 žena).

BMJ

 

  Novosti - Sve