Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Za žene u petom desetljeću života koje razmišljaju o metodama potpomognute (asistirane) reprodukcija (MAR) u kojima se koriste vlastite jajne stanice, znanstvenici s Harvarda (Harvard Medical School) nalaze kako se razumna šansa za ostvarenje trudnoće (najmanje 5% po ciklusu) postiže do kraja 43. godine života. Nakon toga se smanjuje stopa porođaja (nije viša od 2.3%), navode autori.

Gotovo 20% svih žena koje se koriste nekom od metoda MAR imaju 40 godina ili su starije, navodi se u znanstvenom časopisu Fertility and Sterility.

Žene u svojim 40-im godinama dosižu kraj reproduktivnih godina, navode autori, "one najviše i trebaju savjetovanje, potkrijepljeno studijskim rezultatima".

Kako bi se sakupile ovakve informacije, bostonska skupina istraživača je analizirala ishod postupaka in vitro fertilizacije (IVF) i intracitoplazmatske injekcije (ICSI) u skupini pacijentica između 40 i 48.8 godina, koje su podvrgnute nekoj od ovih metoda u "Boston IVF" centru u Walthamu, Massachusetts, u periodu između 1999 i 2002. godine. U ispitivanje je bilo uključeno 1.263 žene, te ukupno 2.705 MAR ciklusa.

Učestalost rađanja živog djeteta po jednom ciklusu za žene u dobi od 40 godina iznosila je 13.9%. U skupini žena s 41, 42 ili 43 godine, ova učestalost se nije statistički značajno razlikovala i iznosila je 9.7%, 9.2% i 7.6%. U skupini žena koje su imale 44 godine, učestalost rađanja živog djeteta po jednom ciklusu je iznosila 2.6%, kod žena s 45 godina ova učestalost je bila 1.9% i kod pacijentica dobi 46 i više godina 0%.

"Dok rijetke trudnoće nastupaju i kod pacijentica koje imaju 44 ili više godina, pojava aneuploidije je tako značajna da ograničava svaki daljnji napor za uspjeh u ovoj starosnoj skupini", dodaju autori.

U pacijentica mlađih od 45 godina, ukoliko se transferirao veći broj embrija, bila je viša stopa uspješnosti porođaja, čak i nakon korekcije podataka za dob, nalaze autori. Niti jedna od pacijentica starijih od 42 godine nije rodila trojke, niti je imala veći broj porođaja.

Ova skupina znanstvenika stoga preporučuje razmisliti o transferu svih embrija koji su na raspolaganju kod pacijentica životne dobi od 42 godine nadalje, "osim u slučajevima pacijentica koje snažno reagiraju i kod kojih treba uzeti u obzir krioprezervaciju".

Ostali čimbenici značajni za uspjeh uključuju manju životnu dob, veći broj embrija pogodnih za transfer, mogućnost krioprezervacije zbog prisutnosti većeg broja embrija, više od jedne srčane akcije na inicijalnom ultrazvuku, kao i nisku vrijednost hormona FSH tijekom 3. dana ciklusa.

Znanstvenici preporučuju da bi pacijenticama u dobi između 40 i 43 godine trebala biti dana i ova posljednja šansa za ostvarenje trudnoće. Nakon ovog perioda, trebalo bi razmotriti druge mogućnosti kao što su donacija jajne stanice i usvajanje djeteta.
 

Fertil Steril 2005;84:435-445.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve