Datum zadnje izmjene: 20. 01. 2020.


Po rezultatima iz Cohranovih podataka, potrebna su randomizirana kontrolirana ispitivanja za procjenu koristi i rizika povezanih s planiranim elektivnim iterativnim carskim rezom ili planiranim vaginalnim porođajem kod žena koje su imale carski rez.

The Cochrane Pregnancy and Childbirth Group istraživači, vođeni s Jodie M. Dodd, dr.med. (University of Adelaide , Australia), su našli samo dvije male randomizirane studije koje uspoređuju opcije. Obje studije imaju ograničen broj podataka i samo jedna uključuje podatke o porođaju za majku i dijete. Ta studija uključuje samo 22 žene i nije ustanovljena stopa rizika ili ozbiljnijeg morbiditeta za majke i djecu. Studija ne pokazuje statistički značajnu razliku između planiranih carskih rezova i planiranih vaginalnih porođaja nakon prijašnjeg carskog reza.

Cochrane istraživači su zaključili da obje opcije imaju svoje rizike i koristi povezane s njima te su zato potrebne dodatne studije da se pomogne ženama, njihovim partnerima i liječnicima kod donošenja adekvatne odluke.

Za sada se odluka o metodi porođaja donose na temelju nerandomiziranih kohortnih studija koje mogu imati potencijalne neobjektivnosti. Istraživači savjetuju da se svi rezultati i zaključci moraju stoga interpretirati s oprezom.


 


Dodd JM, Crowther CA, Huertas E, Guise JM, Horey D. Planned elective repeat caesarean section versus planned vaginal birth for women with a previous caesarean birth. Cochrane Database System Rev.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve