Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Više različitih skupina bakterija u probavnom sustavu žena u postmenopauzi može biti učinkovitije nakon pada estrogena, ukazuje nova studija. Budući da estrogen ima ulogu u nastanku raka dojke, znanstvenici nagađaju da zdrava bakterijska populacija može smanjiti rizik od raka.

"Sastav i raznolikost crijevnih mikroorganizama bila je povezana s obrascima metabolizma estrogena koje su predviđale rizik od raka dojke kod žena u postmenopauzi," napisala je Barbara J. Fuhrman, PhD, iz Odjela za epidemiologiju, Fay W. Boozman Visoka škola za javno zdravstvo Sveučilišta u Arkansasu, u internetskom članku objavljenom u časopisu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Estrogen se metabolizira u jetri i ostalim tkivima, kao što su dojke, nakon čega se fragmenti izlučuju urinom ili putem žuči u crijeva. Criejvni mikroorganizmi mogu razgraditi te metabolite, dopuštajući im resorpciju u krvotok i dalje recikliranje u jetri. Dr. Fuhrman i kolege sugeriraju da su žene čiji crijevne bakterije učinkovitije obrade estrogena mogu imati manji rizik za rak dojke.

U istraživanju je sudjelovalo 60 žena u postmenopauzi koje su činile skupinu 'Kaiser Permanente Colorado'. Njihova starost je bila između 55 do 70 godina, 91% su bili bijele rase, a indeks tjelesne mase ispitanica je bio u prosjeku 27 kg / m2 (medijan). Sve su imale normalan nalaz mamografije unutar prethodnih 8 tjedana. Od svih žena su prikupljeni uzorci stolice i pregledani pirosekvencijskom tehnikom na bakterijske raznolikosti, kao i što je ispitan odnos estrogena i metabolita estrogena u uzorcima urina.

Pacijentice s većom raznolikosti mikroba u fekalnih uzorcima imale su veće omjere metabolita matičnog estrogena. Međutim, ova povezanost je održana samo za jednu od tri mjere raznolikosti koje su korištene iz cijelog stabla filogenetska različitosti, a ne za 2 uobičajena načina mjerenja bakterijske raznolikosti (indeksi Simpson i Shannon). Bakterije u klasi klostridija, a posebno roda Ruminococcus, značajno su povezane s visokim omjerima metabolita, a one iz roda Bacteroides obrnuto su povezane, iako p-vrijednosti nisu bili prilagođene za višestruke usporedbe, navode autori, pa pišu da su ove povezanosti "moraju uzeti u obzir kao istraživačke."

Zbog oslanjanja studije na sekvenciranje 16S ribosomalne RNA, a ne sekvenciranje cijelog genoma ili funkcionalne analize, istražitelji nisu mogli utvrditi kako i da li su mikrobi odgovorni za razlike koje se vide u metabolitima estrogena. Pišu da njihovi rezultati "daju prvi korak prema konačnom cilju razumijevanja kako crijevni mikroorganizmi mogu utjecati na hemostazu estrogena i tako utjecati na ljudsko zdravlje."

 


J Clin Endocrinol Metabol. 2014.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve