Datum zadnje izmjene: 23. 01. 2020.


Suprotno nekima od posljednjih istraživanjima, čini se da preeklampsija prije smanjuje nego li povećava šansu za rađanje djeteta velikog za gestacijsku dob, objavljeno je u znanstvenom časopisu 'American Journal of Obstetrics & Gynecology'.

Američki autori iz 'Massachusetts General Hospital', Boston su temeljem rezultata ranijih studija koji ukazuju na više nego dvostruko veći rizik porođaja djeteta male porođajne težine od strane žena s preeklampsijom, uočili mogućnost postojanja povezanosti placentarne ishemije, rizika restrikcije rasta i male porođajne težine kod djece rođene od žena sa preeklampsijom.

Neke od aktualnih epidemioloških studija objavile su povezanost između djece velike za gestacijsku dob i preeklampsije. Unatoč tomu, navode autori, njihova hipoteza je bila "da objavljeni povećani rizik za rađanje djece velike porođajne težine kod preeklampsije može biti udružen sa pretilošću, intolerancijom glukoze i drugim faktorima koji su česti kod preeklampsije, a utječu na fetalni rast."

"Činjenica je", pojašnjavaju znanstvenici, "da se liječenjem gestacijskog dijabetesa bilo dijetom ili inzulinom rizik od preklampsije smanjuje za 50%."

Kako bi rasvijetlili ovaj problem, istraživači su proučavali podatke iz više od 17,000 trudnoća. Sveukupno je preeklampsija dijagnosticirana kod 474 trudnice, dok ova dijagnoza nije bila postavljena kod 16.991 trudnica.

Rizik rađanja djeteta velike porođajne težine bio je sličan u obje skupine, skupini trudnica s preeklampsijom kao i kontrolnoj skupini (OR 0.81). Nakon korekcije rezultata za indeks tjelesne mase i intoleranciju glukoze, rizik porođaja djeteta velike porođajne težine bio je statistički značajno manji u skupini trudnica s preeklampsijom.

Slojevita analiza pokazuje da dijagnoza preeklampsije ima sličan učinak na rizik rađanja djeteta velike porođajne težine kod pretilih, ali i trudnica normalne tjelesne težine te kod nerotkinja i višerotkinja.

"Rezultati ove analize nisu iznenađujući", zaključuju znanstvenici. "Naši rezultati su suprotni prijašnjim rezultatima koji navode povećani rizik rađanja djece velike porođajne težine kod trudnica s preeklampsijom."

"Sukladno rasprostranjenoj paradigmi o patogenezi preeklampsije, rezultat našeg istraživanja je definiranje smanjenja fetalnog rasta kao bitne karakteristike ovog stanja. Buduće studije će ocijeniti ispravnost ovog stajališta u drugim populacijama", zaključuje autorski tim.

 


Am J Obstet Gynecol 2011. Article in Press. doi:10.1016/j.ajog.2010.12.030


Sanja Boras, dr.med :: Poliklinika Harni ::
  Novosti - Sve