Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Ranije studije na odraslima, kao i animalni eksperimenti sugeriraju moguća oštećenja funkcije vida prilikom visokih ekspozicija organskim otapalima. Cilj kanadske studije objavljene sredinom kolovoza u znanstvenom časopisu Teratology bio je ispitati utjecaj i efekte organskih otapala na vizualne funkcije potomaka majki koje su tijekom trudnoće bile profesionalno izložene djelovanju organskih otapala.

U tu svrhu uspoređivani su vizualni testovi kod 32 djece, koja su prenatalno bila izložena djelovanju organskih otapala (profesionalna izloženost majki), s testovima 27 djece bez prenatalne ekspozicije. Ispitivane su monokularno i binokularno viđenje u boji, kao i oštrina vida uz pomoć Minimalist Test i Cardiff Cards. Djeca s poznatim urođenim defektima vida u obitelji isključena su iz studije.

Djeca koja su bila prenatalno izložena djelovanju organskih rastvarača pokazivala su u navedenim testovima signifikantno veći broj pogrešaka u raspoznavanju zelene-crvene, kao i plave-žute boje, te daleko lošiju oštrinu vida u odnosu na kontrolnu skupinu djece. Indeks ekspozicije, kao mjera intenziteta ekspozicije nije pokazivao signifikantnu korelaciju s razlikovanjem boja ili skorom oštrine vida.

Unatoč izuzimanja sve djece s poznatim defektima vida u obitelji, potpuni gubitak viđenja zelene-crvene boje nađen je kod 3 od 32 eksponirane djece, za razliku od nijednog djeteta u kontrolnoj skupini.

Ovi preliminarni podaci sugeriraju da bi profesionalna izloženost trudnica organskim otapalima mogla biti povezana s povišenim rizikom oštećenja u razlikovanju boja kao i oštećenja oštrine vida u potomstvu. Važnost rutinskog screeninga vizualnih funkcija u rizičnim grupama prije prenatalne ekspozicije kemikalijama zahtijeva daljnju pozornost.


Teratology 2001; Vol 64 (3): 134-141

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve