Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Bebe izložene prenatalnom djelovanju lijekova imale su promjene u funkcionalnoj organizaciji mozga, pokazuje nova studija.

Istraživanje je pratilo sveukupno 88 dojenčadi majki koje su tijekom trudnoće uzimale kokain ili druge lijekove i droge, kao što su nikotin, alkohol, marihuana i antidepresivi.

Funkcionalnim magnetskim rezonantnim (fMRI) skeniranjem mozga utvrđeni su kod svih 88 dojenčadi poremećaji unutar funkcionalne povezanosti amigdala i frontalnog korteksa, inzule i frontalnog korteksa, kao i inzule i senzomotornog korteksa, izvijestili su istražitelji sa Sveučilišta Sjeverne Karoline u Chapel Hillu i Sveučilišta Utah, Salt Lake City.

U novorođenčadi koja su prenatalno bila izložena kokainu, pronađena je dodatna promjena u povezanosti amigdala i prefrontalnog korteksa. Poremećaj tog kruga bi mogao objasniti zašto se deregulacija uzbuđenja viđa u dojenčadi koja su prenatalno bilo izložena kokainu, rekli su istražitelji u izjavi.

"Sve u svemu, ova studija otkrila je da je funkcionalna magnetska rezonancija (rsfMRI) u dojenčadi može igrati ključnu ulogu u potrazi za objektivnim biomarkerima identifikacije rizika i smjernicama za ranu intervenciju kako bi se poboljšao kasniji ishod ponašanja", navodi se u priopćenju.

 

J Neurosci 2015. (DOI: 10,1523 / JNEUROSCI.4333-14.2015).dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve