Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Djeca, čije majke su bile izložene zagađenom zraku tijekom trudnoće, mogu imati mali ali značajno povećani rizik za razvoj karcinoma dječjoj dobi.

Case-control studija u trajanju od 9 godina je pokazala da djeca, koja su bila izložena najvećim razinama zagađenog zraka od prometnih vozila prenatalno i u prvoj godini života imaju 19% veći rizik razviti obostrani retinoblastom i 17% veći rizik razviti tumor zametnih stanica nego djeca koja su bila izložena manjim razinama zagađenja.

"Ovo je prva studija koja govori o vezi zagađenog zraka prometom i retinoblastomu ili tumoru zametnih stanica. Iako su oba ova tumora rijetki, na rezultate se treba osvrnuti u drugim studijama", rekla je u intervjuu dr.med. Julia E. Heck na godišnjem skupu Američkog društva za istraživanje karcinoma.

Dr Hech (epidemiologinja, University of California’s Fielding School of Public Health, Los Angeles) je koristila California Line Source Dispersion Modelig system, verzija 4 (CALINE4) za predviđanje količine ugljikovog monoksida koja se stvara u vozilima u mirovanju, vožnji, usporavanju i ubrzanju.

Njenom kohortnom studijom obuhvaćeno je 3,590 djece s karcinomom koja su upisana u Kalifornijski registar tumora. Sva djeca su rođena između 1998. i 2007.g. i bila su mlađa od 6 godina. Uspoređivala je tu djecu s nasumice odabranom skupinom od 80,224 djece iz Kalifornijske knjige rođenih.

CALINE4 sistem je procjenio stanje lokalne prometne zagađenosti zraka s obzirom na mjesto stanovanja trudnice u svakom tromjesječju. Svako povećanje količine CO u zraku povećavalo je rizik za akutnu limfoblastičnu leukemiju za 4%.

Svaka kvartila je bila povezana s ukupno 14% povećanim rizikom za retinoblastom što je značajnije povećani rizik za bilateralne nego za unilateralne tumore (19% povećanje). Dr Heck je također uočila 17%-tni povećani rizik za tumore zametnih stanica za svaku kvartilu povećanog CO.

Nije nađena signifikantna veza s ostalim tumorima, uključujući akutnu mijeloičnu leukemiju, non-Hodgin limfom, ependimom, astrocitom, neuroblastom, Wilmsov tumor, hepatoblastom i rabdomiosarkom.

S obzirom da je studija dr Heck retrospektivna analiza, ne može dokazati uzročno - posljedičnu vezu. „Rezultati trebaju potvrdu drugih studija.“ rekla je u intervjuu. "Ali naša istraživanja potvrđuju vezu između zagađenog zraka prometom i nekih karcinoma dječje dobi". U zadnje vrijeme nisu rađene studije koje dovode u vezu karcinome dječje dobi i prometno zagađenje zraka, rekla je dr Heck, iako je bilo dosta takvih studija u kasnim 1990-tim i ranim 2000-tim godinama.

Jedna od njih je bila britanska case-control analiza rođenja i smrti od 12,018 djece u Velikoj Britaniji koja su bila rođena i umrla od leukemije i ostalih karcinoma od 1955 do 1980.g. Smrti od karcinoma su bile povezane s željezničkim ili autobusnim stanicama, trajektnim lukama, željeznicama, cestama, kanalima i rijekama.

"Najupečatljivija veza je veza između velikog broja karcinoma novorođenih unutar 0,3 km od autobusne stanice (OR=12,5)", napisala je dr E.G.Knox, profesor na Sveučilištu u Birmingamu, Engleska. Nakon toga su bolnice (OR=2,6) i centri za velike transporte (OR=1,6). Ako se analiziraju individualni zagađivači, ugljik monoxid i 1,3-butadien povećavaju više nego dvostruko rizik od karcinoma. S obzirom da je studija obuhvatila mjesto rođenja djeteta, dobivena je poveznica s prenatalnom izloženosti.

"Tumori dječje dobi su strogo povezani s prenatalnom ili postnatalnom izloženošću uljnobaziranim sagorijevajućim plinovima, pogotovo sa ispušnim plinovima motora", napisao je. Najjača karcinogena tvar je najvjerojatnije 1,3-butadien. Nacionalni institut za zdravlje i zaštitu na radu je preporučio da se 1,3-butadien tretira kao potencijalni karcinogen, teratogen i rizik za reproduktivno zdravlje.

U 2006.g. dr Knox je objavio još jednu studiju na istoj grupi u kojoj je povezao 24% karcinoma u prenatalnoj i ranoj životnoj dobi s mjestima velike zagađenosti zraka. "Nastajanje karcinom dječje dobi je čvrsto povezano s prenatalnom ili ranom postnatalnom izloženošću ispušnim plinovima motora, navjerojatnije putem majčinog udisanja i nakupljanja karcinogena tijekom mjeseci", napisao je.

Stusija dr Heck je financirana sa strane Nacionalnog zdravstvenog instituta.

 


Ob.Gyn. News Digital Network


 
  Novosti - Sve