Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Hipoteza o očuvanju fenotipa, koja pretpostavlja da događaji tijekom fetalnog života mogu biti razlog nastanka bolesti u kasnijoj životnoj dobi, izgleda da se može primijeniti na senzoneuralni gubitak sluha, nagovještavaju švedski znanstvenici.

"Tijekom određenog razdoblja trudnoće, stanični ciklus je reguliran na višoj razini ("ubrzane mitoze") kako bi se razvili komplicirani organi, na primjer, kostur, srce i organi smješteni u glavi, tijekom kratkog vremenskog razdoblja.

Međutim, pothranjeni fetusi kao i fetusi izloženi toksičnim tvarima kao što su alkohol i nikotin podliježu metaboličkim prilagodbama koje će trajati i kasnije, tijekom cijelog života.", započinju raspravu na ovu temu znanstvenici sa Sveučilišta u Goeteborgu.

"Sukladno našoj hipotezi, postoje tvari koje oštećuju genetski kód stanice ili djeluju tako na stanični ciklus, da je onemogućena regulacija na višoj razini tijekom ovog kratkog vremenskog razdoblja." Kao rezultat manjeg broja staničnih ciklusa, dodaju znanstvenici, neki organi ostaju kod porođaja manji po svojoj veličini, te zadržavaju ovu veličinu tijekom života.

Manja razina inzulinu sličnog faktora rasta 1 (IGF-1), povezana je s oštećenjima u razvitku slušnog aparata, niskim rastom i kardiovaskularnim oboljenjima, i u najmanju ruku je jedan od sukrivaca u nastanku ovih bolesti.

Kako bi ispitali svoju hipotezu, švedski istraživači su putem audiometrije ispitivali sluh kod 479 muškaraca starosne dobi između 20 - 65 godina, izloženih buci. Niski muškarci, čija je visina bila dvije standardne greške ispod srednje vrijednosti, bili su tri puta češće izloženi oštećenju sluha (ispod 10. centile) u odnosu na visoke muškarce. I više od toga, povišeni krvni tlak je bio povezan sa slabljenjem sluha samo u skupini niskih muškaraca.

Osim toga, ista skupina znanstvenika je istraživala učestalost niskog rasta i gubitka sluha kod 500 muškaraca rođenih tijekom 1974. godine. U ovoj skupini, muškarci s gubitkom senzoneuralnog sluha su dva puta češće bili niskog rasta u odnosu na muškarce s normalnim sluhom.

Znanstvenici pretpostavljaju kako bi podizanje razine IGF-1 moglo spriječiti ili čak poboljšati gubitak sluha, međutim u ovom pristupu se kriju određene opasnosti, obzirom da IGF-1 stimulira staničnu diobu (mitoze), a visoka razina IGF-1 može inducirati o nastanak karcinoma. Ista skupina znanstvenika planira uporabu animalnog modela u istraživanju metoda koje bi mogle dovesti do porasta faktora rasta u cochlei - jednom od dijelova unutrašnjeg uha.

 

BMJ 2003;327:1199-1200.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve