Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Većina trudnih dolescentica koje su pušile u prije trudnoće, u velikoj populacijskog kohortnoj studiji, pokazala je da nastavljaju s pušenjem tijekom trudnoće, a upravo su ove adolscentica imale najveću učestalost prijevremenih porođaja u usporedbi s onima koje su prestale pušiti u bilo koje vrijeme tijekom trudnoće.

One koje su prestale pušiti u prvom tromjesečju, međutim, imale su najveće smanjenje rizika prijevremenog porođaja, izvijestila je Dr. Beth Moore na posterskoj prezentaciji na godišnjem simpoziju Američkog društva za opstetriciju i ginekologiju.

Ovi rezultati naglašavaju potrebu za savjetovanjem trudnica adolescentne dobi o utjecaju prestanka pušenja u bilo kojem trenutku u trudnoći na smanjenje rizika od prijevremenog poroda, rekla je Dr. Moore. “Ciljano savjetovanje i interencija trebaju se usredotočiti na rani prestanak pušenja u ovoj skupini trudnica s visokim rizikom prijevremenog poroda, obzirom da to rezultira u većini značajnim smanjenjem rizika od poroda prije 37 tjedana.”

Od 96,599 adolescentica uključenih u analizu, 31% su pušile tijekom tri mjeseca prije nastupanja trudnoće. Od tih, 6,508 (22%) prestale su pušiti tijekom prvog tromjesečja trudnoće, a17,804 (oko 60%) nastavile su pušiti tijekom trudnoće. Ostatak trudnica su prestale pušiti tijekom drugog ili trećeg tromjesečja, navela je Dr. Moore, iz odjela za feto-maternalnu medicina sa Sveučilišta u Cincinnatiju.

Temeljna stopa prijevremenih porođaja je u studijskoj skupini iznosila 11%, stopa prijevremenih porođaja među trudnicama koje su pušile bila je 13%.

Rizik prijevremenog poroda je smanjen za oko 24% među onim trudnicama koje su prestale pušiti tijekom prvog tromjesečja i za oko 12% među onima koje su prestale pušiti u bilo kojem trenutku tijekom trudnoće, rekla je.

U usporedbi sa starijim ženama, adolescentice već imaju povišeni rizik prijevremenog poroda, a pušenje samo dalje povećava ovaj rizik, rekla je Dr. Moore.

Za procjenu učinka prestanka pušenja na rizik prijevremenog poroda kod adolescentica, autori su retrospektivno pregledali sve povijesti kompliciranih jednoplodnih trudnoća u Ohiu tijekom promatranog razdoblja. Od 1,003,532 odabranih trudnoća, aktualna analiza je uključila 96,599 poroda trudnica mlađih od 20 godina, kod kojih su bili dostupni podatci o pušenju.

Povezanost izeđu prestanka pušenja i rizika prijevremenog poroda je procijenjena logističkom regresijom nakon korekcije za rasu majke, vrstu zdravstvenog osiguranja i bračni status.

 

 

OB.GYN.netdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve