Datum zadnje izmjene: 23. 01. 2020.


Obostrano odstranjenje jajnika dovodi do ranije menopauze, ali se ne čini da povećava rizik od prijeloma, zaključuje se u novoj studiji.

Istraživanje objavljeno on-line 12.12.2011. u časopisu Menopause, uključilo je više od 6600 žena u SAD u dobi 65 i više godina, uključujući 1157 žena koje su imale kirurški uvjetovanu menopauzu prosječno s 44 godine života.

Tijekom perioda praćenja koje je trajalo prosječno 14 godina, kod tih žena nije bilo češćeg prijeloma kuka, zglobova šake ili bilo koje druge kosti izvan kralježnice, u usporedbi sa ženama koje su imale prirodnu menopauzu. Istraživanje se nije bavilo prijelomima kralježnice.

Stopa prijeloma na 1000 žena godišnje bila je 54 u skupini s kirurški uvjetovanom menopauzom i 50 u skupini s prirodnom menopauzom. Istraživači su našli da rizik prijeloma nije bio veći kod žena koje nisu koristile nadomjesnu estrogensku terapiju nakon kirurški uvjetovane menopauze.

"Otkriće je u određenoj mjeri iznenađujuće, ali ima smisla", rekla je voditeljica istraživanja Kimberley K. Vesco, sa sveučilišta Kaiser Permanente Northwest u Portlandu, Oregon.

"Jedan razlog jeste taj da se dugoročni gubitak kosti možda ne razlikuje znatnije, bez obzira na to ima li žena prirodnu ili kiruršku menopauzu", objasnila je.

Iako žene nakon kirurškog odstranjenja jajnika imaju iznenadni i nagli pad estrogena, njihov gubitak koštane mase- koji u svih žena zapravo počinje prije menopauze - zapravo nije ništa veći.

Što to zapravo znači za žene koje nakon kirurške menopauze odlučuju hoće li započeti s hormonskim nadomjesnim liječenjem?

Dr. Vesco kaže, da bi svoju odluku trebale donijeti ovisno o osobnom stavu, kao i žene s prirodnom menopauzom.

Iako hormonsko nadomjesno liječenje može smanjiti i ukloniti jake valove vrućine i zaštiti kosti, mnoge žene postale su oprezne.

To je zato što je kombinirano hormonsko nadomjesno liječenje (estrogeni i gestageni) povezano s povećanim rizikom raka dojke, krvnih ugrušaka, bolesti srca i moždanog udara. Žene koje su jajnike odstranile zajedno s maternicom, mogu izabrati samo estrogensku terapiju, za koju se čini da ima manje rizika od kombinirane hormonske terapije.

"Ono što mislim da naši podaci pokazuju za žene podvrgnute kirurškoj menopauzi u njihovim 40-im godinama i nakon njih…jeste da njihov dugoročni rizik prijeloma, čak i ako ne izaberu koristiti estrogensku terapiju, nije bitno drugačiji od onih žena koje imaju prirodnu menopauzu", kaže dr Vesco.

"Za svaku ženu, odluka hoće li koristiti estrogene ili ne, treba počivati na simptomima i rizičnim čimbenicima koji bi na tu odluku utjecali upravo kao da ima prirodnu menopauzu", dodala je.

Neke studije govore o tome da žene s ranijom menopauzom, bez obzira je li ona kirurška ili prirodna, imaju veći rizik bolesti srca i kraćeg životnog vijeka.

Novija studija na gotovo 9800 žena u Kaliforniji, koje su imale kiruršku menopauzu prije ili nakon dobi od 45 godina, takvo nešto nije pokazala. Njihov rizik smrti od bolesti srca, raka ili bilo kojeg drugog uzroka tijekom vremena trajanja studije, nije bio veći u usporedbi sa ženama koje su prošle prirodnu menopauzu.

 

Menopause New York, Reuters Health


Đurđa Žigmundovac Klaić, dr.med:: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve