Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Laboratorijska i epidemiološka istraživanja ukazuju na nesumnjivu povezanost između HPV infekcije (Humani Papilloma Virus) i cervikalne intraepitelne neoplazije - CIN (cervikalna displazija, intraepitelni stadij raka vrata maternice). Grupa znanstvenika iz Centre for Cancer Epidemiology, University of Manchester, ispitivala je prirodni tijek HPV infekcije i njezin odnos, odnosno ulogu u razvitku cervikalne displazije.

U ovu svrhu praćeno je 2.000 djevojaka, dobi 15 - 19 godina, koje su nešto prije ispitivanja stupile u spolni odnos. Citološki bris vrata maternice (PAPA test) kontroliran je svakih 6 mjeseci, a uzorak ostavljen za virusološku analizu (HPV genotipizacija). Pacijentice su bile odmah informirane o bilo kojoj promjeni u PAPA testu, te je u svim slučajevima cervikalne displazije načinjena kolposkopija, odnosno kod progresije CIN-a histološka analiza (biopsija).

Kod prvog pregleda, u 1.075 djevojaka citološki nalaz je bio normalan, a HPV obrisak negativan. Rizik nastanka HPV infekcije tijekom 3 godine praćenja iznosio je 44%. Najčešće je bio prisutan HPV tip 16.

Spontano iščezavanje HPV infekcije tijekom 3 godine kod pozitivnog prvog uzorka iznosio je 26%. Kod 246 djevojaka se tijekom perioda praćenja razvio abnormalan citološki nalaz, od kojih je kod 28 djevojaka nastupila progresija do najvišeg stupnja displazije epitela - CIN 3.

Kod djevojaka kod kojih je bio pozitivan HPV 16, rizik za nastanak CIN 3 bio je osam i pol puta povećan. Rizik je bio najveći tijekom prvih 6 - 12 mjeseci nakon otkrića HPV infekcije.

Prisustvo bilo kojeg HPV tipa je povezano s abnormalnim citološkim nalazima, iako statistički značajno manje ako su u pitanju niskorizični tipovi (low-risk) humanog papiloma virusa. Rizik infekcije visokorizičnim (high-risk) tipovima, nakon infekcije niskorizičnim tipovima iznosio je 45%. Svega 5 djevojaka kod kojih je postojala progresija citološkog nalaza do CIN 3 imale su konstantno negativan nalaz HPV tipizacije.

Prateći prirodni tijek HPV infekcije, znanstvenici u zaključku podvlače još jednom značaj ove infekcije u nastanku citoloških abnormalnosti, te upućuju na mogućnost daljnjeg poboljšanja rane detekcije - screeninga - promjena na epitelu vrata maternice putem jednostavnog HPV brisa, te ponavljanjem brisa kroz kraći vremenski period kod pozitivnih nalaza.
 

Lancet 2001; 357 (9271): 1831-1836

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve