Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.


Trenutni postupci probira na rak vrata maternice i dalje su manje isplativi, te su povezani s manje zdravstvene koristi nego što bi se trebalo postići praćenjem sadašnjih smjernica, objavljeno je u studiji sukladnosti probira i modela isplativosti, u internetskom izdanju američkog časopisa 'Annals of Internal Medicine'.

Prekomjerni testovi, nedovoljno testiranja, loš odaziv i gubitak žena iz probira, loše planiranje liječenja žena s abnormalnim rezultatima probira doprinijeli su nastanku oko 12,000 novih slučajeva i 4,000 umrlih od raka vrata maternice godišnje, izvjestila ja Dr. Jane J. Kim, iz Centra za znanost o zdravstvenim odlukama, Škola narodnog zdravlja, Boston, Massachusetts.

"Što se tiče isplativosti, sadašnja praksa probira ostala je neučinkovita u svim provedenim simulacijama, ukazujući da je porast troškova strategija probira temeljenih na smjernicama povezan s relativno većim zdravstvenim dobicima," navode autori.

Ako bi se probir i praksa upućivanja savršeno pridržavali preporučenih smjernica, uključujući citološko testiranje svake 3 godine, pacijenti će imati veću kvalitetu života, s ukupnom neto progresivnom monetarnom koristi u životu od 1,645 dolara po osobi na 2,012 dolara. Razmatrani troškovi uključuju izravne medicinske troškove koji proizlaze iz probira, dijagnoze i liječenje prekanceroznih lezija i invazivnog raka. Autori objašnjavaju da progresivna neto novčana naknada "znači progresivnu korist (dodatno stečena [godina kvalitetnog života (QALYs)]) u monetarnim terminima za određenu spremnost-na-plaćanje ... praga (množenjem QALYs sa [spremnost za plaćanje]) i zatim oduzimanjem progresivnog troška. "

Istraživači su analizirali podatke o probiru, dijagnostici i liječenja iz Registra za HPV i PAPA probir Novog Meksika, koji je jedini postojeći populacijski registar probira na rak vrata maternice u SAD. To je uključivalo laboratorijska izvješća o svim ženama koje su prošle probir od 2007. do 2011. ili 2012. godine u Novom Meksiku. Autori su ograničili svoj model samo na citološko testiranje zbog toga što je manje od 20% žena u dobi od 30 do 65 godina prošlo citološki probir i HPV kotestiranje, kao strategiju probira.

Trenutne smjernice s citološkim probirom svake 3 godine bi dovele do pada od 80,9% u pojavnosti raka vrata maternice i pada smrtnosti od 86,7% u usporedbi sa ženama bez probira, izračunali su istraživači. Ovo smanjenje dolazi s omjerom progresivne isplativosti (ICER) od 15,260 dolara po dodatno stečenoj godini kvalitetnog života, ako se omjer progresivne isplativosti definira kao "dodatni trošak podijeljen s dodatnom zdravstvenom koristi određene strategije u odnosu na sljedeću manje skupu strategiju."

Ipak, sadašnja praksa probira smanjuje pojavnost raka vrata maternice samo za 48,5% i smrtnosti od raka vrata maternica samo za 58,4% tijekom života, u odnosu na žene bez pregleda, s omjerom progresivne isplativosti od 19,530 dolara po dodatno stečenoj godini kvalitetnog života.

Nasuprot tome, kotestiranje (PAPA + HPV test) svakih 5 godina će dovesti do većeg smanjenja pojavnosti raka vrata maternice u odnosu na citološki probir svake 3 godine. Izračunato smanjenje bi značilo pad pojavnosti raka vrata maternice od 91,1% i smanjenje smrtnosti od raka vrata maternice od 93,5%, ali bi omjer progresivne isplativosti iznosio 59,440 dolara po dodatno stečenoj godini kvalitetnog života. Godišnji citološki probir imao je gotovo identična smanjenja opterećenjem bolesti kao i kotestiranje svakih 5 godina, ali bi omjer progresivne isplativosti iznosio više od 1 milijun dolara po dodatno stečenoj godini kvalitetnog života.

"Savršena usklađenost s HPV trijažnim testiranjem imala bi vrlo mali utjecaj na rezultate u usporedbi s trenutnom praksom probira", navode autori. "Suprotno tome, scenariji sa savršenim praćenjem preporuke za ekscizijske postupke, savršeno pridržavanje probira svake 3 godine s rutinskim citološkim testiranjem i savršenim dijagnostičkim postupcima koji obuhvaćaju preporuke za kolposkopiju / biopsiju povezani su sa sve većim dobitkom u kvaliteti života, ali sa samo malim promjenama u troškovima."

Autori navode potencijalna ograničenja generalizacije studije, kao što je struktura stanovništva Novog Meksika, ali napominju da je stanovništvo Novog Meksika demografski i društveno slično američkom stanovništvu. Analiza također nije uzela u obzir učinke HPV cijepljenja.

"Unatoč tim ograničenjima, naši rezultati snažno podupiru ideju da postoji prostor za poboljšanje trenutne prakse probira raka vrata maternice," navode autori. "Naša analiza pokazuje da ćemo najviše zdravstvene koristi steći izjednačavanjem stope probira u svim skupinama žena i osiguravanjem potpunog dijagnostičkog praćenja, i da ovim poboljšanjima možemo napraviti veliki pomak."

 


Ann Intern Med. Published online, 2015.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve