Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Progestagenska terapija - pri čemu se može koristiti progestagen sam ili u kombinaciji s estrogenima, učinkovit je i dobro podnošljiv način liječenja simptomatske rektovaginalne endometrioze, neovisno o kirurškom liječenju, navode talijanski znanstvenici.

Dosadašnji podatci o učinkovitosti progestagenske terapije u liječenju rektovaginalne endometrioze su bili ograničeni, navode znanstvenici sa Sveučilišta u Milanu.

Čini se da je od dvije opisane mogućnosti učinkovitija terapija rektovaginalne endometrioze "čistim" progestagenima (noretindron-acetat) u odnosu na kombinirani preparat (etinilestradiol i ciproteron acetat). Liječenje noretindronom "trebalo bi uvrstiti u način liječenja koji se može usporediti s ponavljanim kirurškim zahvatima", objavljeno je u znanstvenom časopisu Fertility and Sterility.

Navedeni rezultati temelje se na ispitivanju 90 pacijentica s rektovaginalnom endometriozom koje su slučajnim odabirom razvrstane u dvije skupine. Prva skupina je liječena kombiniranim pripravkom koji je sadržavao etinilestradiol i ciproteron acetat, dok je druga skupina pacijentica liječena noretindron acetatom.

Sve pacijentice su u ranijem tijeku liječene poštednim kirurškim zahvatom, te nisu razmišljale o trudnoći.

Tijekom perioda praćenja, 7 pacijentica iz skupine liječene kombiniranim pripravkom i 5 pacijentica iz skupine s „čistom“ progesteronskom terapijom odustale su od liječenja bilo zbog neželjenih učinaka terapije ili zbog neučinkovitosti liječenja.

Nakon 12 mjeseci praćenja, pokazano je da su oba načina liječenja smanjivala bol i druge simptome endometrioze. Rezultati su se razlikovali po zadovoljstvu pacijentica: liječenjem je bilo zadovoljno 73% pacijentica u skupini s progesteronskom terapijom i 62% pacijentica iz skupine s kombiniranom terapijom.

Iako ovi podatci upućuju da je noretindron-acetat bolji izbor u liječenju većine pacijentica s rektovaginalnom endometriozom, "kombinaciju etinilestradiola i ciproteron acetata treba preporučiti u svim slučajevima s aknama, povećanom dlakavosti i u onim slučajevima gdje se javljaju neželjeni androgeni učinci terapije s noretindron-acetatom," preporučuju autori.


Fertil Steril 2005;84:1375-1387.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve