Datum zadnje izmjene: 11. 04. 2024.


Dvanaest tjedana terapije estradiolom ili progesteronom u usporedbi s placebom poboljšalo je različite kognitivne sposobnosti kod žena koje su nedavno ušle u menopauzu, pokazala je randomizirana dvostruko slijepa studija objavljena u "Psychoneuroendocrinology". "Unatoč tome što nije sigurno kako uzimanje hormona djeluje na kognitivna poboljšanja u postmenopauzi da bi žene imale dulji i zdraviji životi nakon završetka njihovih reproduktivnih godina, hormoni će se i dalje propisivati kod simptomatskih indikacija", rekli su Dr. Alison Bernet-Spillson iz Sveučilišta u Michiganu, Ann Arbor, i njeni suradnici. "Za razliku od prethodnih studija koje su pronašle negativne kognitivne učinke kod tretmana sintetskim progestinima, naši rezultati ukazuju na potencijalna kognitivna poboljšanja i kod estrogena i kod progesterona."

Nekoliko studija je ispitivalo liječenje progesteronima kod žena u postmenopauzi, ali nitko nije uključio funkcionalno neuroprikazivanje (fMRI), iako fMRI može otkriti neurobiološke razlike kod pacijentica prije nego što se pokažu mjerljive promjene u rješavanju zadataka, rekli su istražitelji. Dosadašnja istraživanja postmenopauzalne hormonske terapije spominju različite rezultate, istaknuli su. Stoga su istražitelji proveli pilot studiju od 29 žena koje su bile do 38 mjeseci od njihove zadnje menstruacije te su tako su bile unutar "kritičnog prozora" kada se smatra da hormonska terapija pruža maksimalnu korist. Sudionice su randomizirane na 12 tjedana s 1 mg oralnog estradiola ili 200 mg oralnog progesterona. Svaka terapija je imala kontrolnu skupinu s placebom za isto vrijeme. Na kraju svakog razdoblja od 12 tjedana liječenja, žene su rješavale zadatke za verbalne i vizualne kognitivne funkcije i testove radne memorije te su išle na funkcionalnu MRI verbalne i vizualne obrade radne memorije.

U usporedbi s placebom, postmenopauzalna progesteronska terapija bila je povezana s boljim rezultatom za verbalnu radnu memoriju i s većim fMRI aktiviranjem desnog prefrontalnog korteksa tijekom verbalnog zadatka radne memorije, izvijestili su istraživači. Žene na progesteronskoj terapiji su također imale znatno veću aktivaciju lijevog prefrontalnog korteksa i desnog hipokampusa tijekom zadataka vizualne radne memorije, u usporedbi s placebo skupinom. Estradiolska terapija i placebo se nisu značajno razlikovali u smislu verbalnog ili vizualnog učenja ili rezultata radne memorije. Međutim, estradiol je bio povezan s povećanom aktivacijom lijevog prefrontalnog korteksa i lijevog hipokampusa u usporedbi s placebom tijekom zadataka verbalne radne memorije, rekli su istraživači.

Progesteron može utjecati na hipokampus promicanjem neurogeneze i opstankom neurona, iako su njegovi učinci na postmenopauzalni mozak i dalje uglavnom neistraženi, rekli su istražitelji. Čini se da estrogen poboljšava kognitivne učinke tijekom menopauze kroz svoje djelovanje na hipokampus, ali duže razdoblje liječenja mora biti potrebno za takva poboljšanja, rekli su. "Iako nismo detektirali razlike u verbalnim sposobnostima između estrogena i placebo tretmana, vidjeli smo povećanu aktivaciju nakon liječenja estrogenom u lijevom prefrontalnom korteksu tijekom verbalnog zadatka, regiji povezanoj s verbalnim sposobnostima", naglasili su. "Žene su se sjetile više riječi iz verbalnog zadatka nakon estrogena nego placeba, iako ta razlika nije statistički značajna." Iako je studija bila mala, njezin dizajn ima statistički značaj, rekli su istraživači. Preporučili su veće studije s dužim trajanjem liječenja kako bi se bolje otkrile razlike u kognitivnim sposobnostima između pojedinih grupa.


Psychoneuroendocrinology 2015; 59:25-36

Poliklinika Harni

  Novosti - Sve