Datum zadnje izmjene: 02. 02. 2020.

Paradoksalne su činjenice da postupno smanjenje razine testosterona kao glavnog predstavnika androgena u plazmi muškaraca srednje i starije životne dobi vremenski odgovara progesivnom povećanju prostate, koja spada u grupu androgenski-ovisnih organa.

Otuda i rastući interes za androgensku terapiju kod starijih muškaraca.

U ovom istraživanju ispitivan je učinak testosterona (androgensko nadomjesno liječenje) u starijih muškaraca na volumen prostate, razinu PSA (prostata specifični antigen) u krvi i simptome od strane donjeg urinarnog trakta kod 207 muškaraca dobi između 40 i 87 godina koji su se prethodno žalili na tegobe u svezi s manjkom testosterona, prije svega seksualna ili urinarna disfunkcija ili povišena razina LH.

Kao androgenski nadomjestak korišten je testosteron undecanoate u 2 doze: 80 ili 120 mg/dan, a klinički pregled i ispitivanja su vršena 1, 3 i 6 mjeseci nakon početka terapije.

Kod muškaraca čija je razina testosterona bila ispod 13 nmol/l primjenjivana je doza od 120 mg testosterona i obrnuto, ako je razina testosterona bila iznad 13 nmol/l ordinirana je doza od 80 mg testosterona.

Već nakon mjesec dana kod svih ispitanika koji su koristili dozu od 120 mg testosterona, kao i kod većine ispitanika s 80 mg testosterona, endogeni hormon LH je značajno opao.

Kod svih ispitanika kod kojih je razina LH opala, došlo je do značajnog opadanja volumena prostate što je određivano ultrazvučnim pregledom, kao i pada razine PSA i smanjenja broja tegoba od strane donjeg urinarnog trakta.

Ovi nalazi upućuju na značajan povoljan učinak testosteronskog nadomjeska u muškaraca srednje i starije životne dobi s kliničkim simptomima androgenskog deficita, kao i povoljnog utjecaja testosteronske terapije na smanjenje veličine prostate i sniženje razine LH koji predstavljaju markere težine androgenskog deficita uvjetovanog starenjem.

Int J Androl 2002;K Vol 25 (2): 119-125
dr. Vesna Harni

  Novosti - Sve