Datum zadnje izmjene: 23. 01. 2020.


Nagon na mokrenje i učestalost mokrenja su tri puta češći kod žena koje puše u odnosu na žene koje nikada nisu pušile, rezultat je populacijskog istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu 'Obstetrics & Gynecology'.

Poznato je da pušenje pogoršava simptome mnogih oboljenja, ali je odnos između pušenja i simptoma koji potječu od donjeg urinarnog trakta nejasan", navode autori istraživanja iz Središnje bolnice 'Kanta-Häme' u Hämeenlinnu i Sveučilišne klinike u Tampereu, Finska. "Rezultati ranijih studija nisu usuglašeni, možda i zbog toga jer nije napravljena razlika između tipa urinarne inkontinencije i analize koja je uključivala sve simptome koji potječu od urotrakta u okviru jedinstvene cjeline.

Kako različiti simptomi koji potječu od mokraćnog mjehura imaju različito porijeklo, kombiniranje simptoma u istraživanjima može stvarati sliku pogrešne povezanosti"

Cilj aktualne studije bio je istražiti povezanost između pušenja te učestalosti mokrenja, noćnog mokrenja, statičke i urgentne inkontinencije.

Finski znanstvenici koristili su Finski populacijski registar i slučajnim odabirom identificirali 3,000 žena starosne dobi između 18 - 79 godina, te su im uputili pismeni upitnik koji je sadržavao informacije o pušenju (nikada, rijetko, često, uvijek) i pojavi nagona na mokrenje, učestalosti mokrenja, nikturije i inkontinencije.

Učestalost mokrenja je registrirana u odnosu na vremenski interval od 2 sata, a noćno mokrenje dva ili više ustajanja tijekom noći. Upitnik je također sadržavao informacije o drugim bolestima, lijekovima, socio-demografskom stanju, životnom stilu i reprodukcijskim čimbenicima, kao mogućim kofaktorima. U analizi su korišteni multivarijacijski testovi.

Ukupno je pristiglo 67.0% odgovora, pri čemu se 7.1% ispitanica požalilo na učestalo mokrenje, kod 12.6% žena bila je prisutna nikturija, 11.2% žena su imale statičku inkontinenciju, 9.7% žena učestali nagon na mokrenje i 3.1% ispitanica urgentnu inkontinenciju.

Nagon na mokrenje i urgentna inkontinencija bile su 2.7 puta češće kod ispitanica koje su pušile u odnosu na žene koje nikada nisu pušile, odnosno 1.8 puta češće u odnosu na ranije pušačice koje su s ovom navikom prestale.

Učestalost mokrenja je također bila 3 puta češća kod žena koje su pušile i 1.7 puta češća kod ranijih pušačica u odnosu na ispitanice koje nikada nisu pušile. Nije pokazana povezanost između pušenja i nikturije, odnosno statičke inkontinencije.

Nakon korekcije podataka, razlika u učestalosti mokrenja između žena koje nikad nisu pušile i pušačica iznosila je 6.0% za urgenciju/hitni nagon na mokrenje i 6.0% za frekvenciju/učestalost mokrenja. Također je nađena razlika između 'teških' i 'povremenih' pušača u odnosu na dodatni rizik urgencije od 2.1 – 2.2 puta.

"Nagon na mokrenje i učestalost mokrenja su otprilike tri puta češći problem kod žena koje puše u odnosu na žene koje nikada nisu pušile", zaključak je autora. "Povezanost urgencije i frekvencije mokrenja s intenzitetom pušenja ukazuje na odnos ovisan o dozi."

Ovi rezultati daju još jedan razuman razlog za prekid pušenja u žena koje traže medicinsko rješenje problema od strane mokraćnog mjehura i podvlače značaj raznolikosti simptoma koji se javljaju od strane mokraćnog mjehura."

 

Obstet Gynecol. 2011;118:643-648.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve