Datum zadnje izmjene: 22. 01. 2020.


Djeca čije su majke pušile u trudnoći imaju povećani rizik za astmu, čak i ako nisu bila izravno izložena pušenju nakon rođenja, sugerira veliko istraživanje provedeno među europskom djecom.

Mnoga su istraživanja pokazala da pasivno pušenje može pogoršati simptome astme kod djeteta i povećati rizik nastanka plućnih bolesti, ali bilo je manje jasno je li pušenje tijekom trudnoće povezano s astmom.

Većina istraživanja nisu uspjela razjasniti utjecaj pušenja majke u trudnoći od utjecaja pasivnog pušenja nakon porođaja.

Novo istraživanje obuhvatilo je dovoljno veliku skupinu djece koja su bila izložena pušenju još u maternici, ali ne i nakon rođenja i pokazalo da su ta djeca u dobi od šest godina imala za dvije trećine veću vjerojatnost nastanka astme u odnosu na djecu čije majke u trudnoći nisu pušile. Čak je i pušenje samo tijekom prvog tromjesečja bilo povezano s većim rizikom nastanka astme.

Rezultate je 17.8.2012. objavila on-line Anna Bergstrom s timom s Karolinska Instituta iz Stockholma u American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Prikupili su podatke 21,600 europske djece, uključujući 735 djece čije su majke izjavile da su pušile tijekom cijele trudnoće, ali ne i nakon porođaja. Nešto manje od 7% djece u istraživanju imalo je astmu u dobi 4-6 godina, a rizik je bio veći ako su mame pušile u trudnoći.

U te djece je bila 65% veća šansa da će dobiti astmu kada su u obzir uzeti rizici kao što su porođajna težina i anamneza astme u oba roditelja.

Ovakva istraživanja ukazuju na povezanost, ali ne mogu dokazati uzročno-posljedičnu vezu. Bergstrom kaže da je "biološki moguće" da prenatalno pušenje povećava kasniji rizik nastanka astme. Koliko točno, nije jasno, ali kemijske tvari u duhanu mogu utjecati na rani razvoj djetetovih pluća. Ukoliko su to izravni utjecaji, događaju se u ranoj trudnoći.

Majke koje su pušile u trudnoći, većinom su prestale u drugom ili trećem tromjesečju, ali i pušenje samo u prvom tromjesečju udvostručavalo je rizik djetetove astme.

"Iz mnogo razloga, a ne samo zbog astme u potomaka, dobro je prestati pušiti ako se planira trudnoća ili što je moguće ranije u trudnoći", rekla je Bergstrom.

 

Am J Respir Crit Care Med 2012.
Đurđa Žigmundovac Klaić, dr.med.:: spec. ginekologije i opstetricije :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve