Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Rezultati novih istraživanja pokazuju da pušenje ima daleko ozbiljnije učinke na seksualno zdravlje nego što se ranije mislilo, te da je odgovorno za više tisuća slučajeva impotencije, raka vrata maternice, spontanih pobačaja i neplodnosti u Velikoj Britaniji svake godine.

Potrebno je uložiti daleko više napora u zaštiti od opasnih učinaka pasivnog pušenja te poticati prekid pušenja, zaključak je izvješća objavljenog u znanstvenom časopisu "The British Medical Association".

Oko 120 000 muškaraca u Velikoj Britaniji životne dobi između 30 i 50 godina je impotentno zbog pušenja, upućuju najnovije statistike.

Pušenje je osim toga kofaktor u nastanku oko 1.200 slučajeva raka vrata maternice, te je suodgovorno u nastupanju 3.000 do 5.000 spontanih pobačaja svake godine.

Britansko izvješće također ukazuje da je sposobnost zanošenja kod žena koje puše snižena i do 40% svakog mjeseca, a parovi koji puše lošije reagiraju na liječenje neplodnosti. Tijekom trudnoće, pušenje može biti razlogom porasta rizika spontanog pobačaja, nekih fetalnih malformacija kao što su rascjep usne i nepca, kao i iznenadne smrti djeteta tijekom trudnoće, ali i novorođenčeta nakon porođaja.

Pušenje utrostručuje rizik porođaja djeteta niske porođajne težine, te smanjuje kvalitetu mlijeka dojilja.

Osim što je pasivno pušenje dojenčadi i djece odgovorno za iznenadnu smrt dojenčeta, pasivno pušenje se okrivljuje i za nastanak respiratornih infekcija i astme u djece.

Dr. Vivienne Nathanson, urednica časopisa "The British Medical Association" zaključuje: "Pregled oštećenja koja ostavlja pušenje na seksualno i zdravlje djece je iznenađujući. Općenito su žene svjesne da ne trebaju pušiti tijekom trudnoće, no poruka liječnika bi trebala biti još snažnija. Muškaci i žene koji razmišljaju o potomstvu ne bi niti jedan dan dulje trebali pušiti".

 

BMJ 2004 (14 February); 328:364


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve