Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Radikalna vaginalna trahelektomija, operacija pri kojoj se odstranjuje vrat, ali ne i tijelo maternice s uklanjanjem zdjeličnih limfnih čvorova, predstavlja poštednu operativnu mogućnost u skupini žena s ranim stadijima raka vrata maternice, objavljeno je u znanstvenom časopisu BJOG - British Journal of Obstetrics and Gynecology.

U trudnoćama nakon ovog zahvata su češće neke komplikacije, kao što su prijevremeni porođaj i spontani pobačaj.

Rezultati aktualnog ispitivanja se temelje na istraživanju tijeka 123 trudnoće kod pacijentica kod kojih je izvršena radikalna vaginalna trahelektomija zbog dijagnosticiranog raka vrata maternice u njegovom ranom stadiju. Zahvati su izvršeni između kolovoza 1994. i 2005. godine, a prosječno je period praćenja trajao 45 mjeseci.

Radikalni postupak, bilo radikalna histerektomija ili kemoradioterapija primjenjena je kod 11 pacijentica kod kojih su nađeni pozitivni limfni čvorovi pri prvoj operaciji, navode autori ispitivanja iz St. George's Hospital u Londonu.

Kod dvije od ovih pacijentica je dijagnosticiran recidiv ("povrat") bolesti, kao i kod tri pacijentice od 112 kod kojih je učinjen poštedni zahvat. Ukupno je zabilježeno 6 perioperativnih i 26 postoperativnih komplikacija.

Kod 55 poštedno operiranih pacijentica od 63 koje su željele ostvariti trudnoću, ostvarena je željena trudnoća, s ukupno tek 28 živorođene djece.

Tijekom 5-godišnjeg perioda praćenja 52.8% pacijentica je ipak ostvarilo željenu trudnoću.Sva osim dvoje djece su porođena klasičnim carskim rezom, dok je 13 djece rođeno prijevremeno.

„Rezultati ispitivanja ukazuju da je radikalna vaginalna trahelektomija poštedna operacija s ciljem očuvanja plodnosti u skupini pacijentica s ranim stadijem raka vrata maternice. Pacijentice operirane na ovaj način treba upozoriti na visoku učestalost komplikacija poput spontanog pobačaja i prijevremenog porođaja u budućim trudnoćama“, zaključuju autori.

 

BJOG 2006;113:719-724.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve