Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Žene koje proživljavaju simptome menopauze poput valunga i problema sa spavanjem bolje funkcioniraju ako imaju udobno radno mjesto i podršku šefa, pokazuju rezultati australskog istraživanja.

Omogućavajući bolje uvjete rada ženama u menopauzi kao što su educirani menadžeri i kontrola temperature, radna mjesta mogu ublažiti simptome menopauze i pomoći u jačanju produktivnosti, napisali su istraživači u internetskom izadnju časopisu "Menopause"“.

"Žene u srednjoj i starijoj odrasloj dobi sada čine veliki dio radne snage, a mnoge žene prolaze kroz menopauzu dok su još u radnom odnosu", izjavila je glavna autorica Emily Bariola, istraživač na sveučilištu La Trobe u Melbourneu.

"Unatoč tome postoji vrlo malo istraživanja koja su istraživala da li organizacijski čimbenici na radnom mjestu mogu utjecati na simptome menopauze kod žena", rekla je Bariola.

Da bi se utvrdilo kako uvjeti radnog mjesta utječu na žene koje prolaze kroz menopauzu, studija je koristila podatke iz online istraživanja "Women at Work", koje je provedeno između 2013. i 2014. godine u Australiji.

Skoro 500 žena u 40-im i starije su odgovorile na pitanja o njihovom općem zdravlju kao i simptomima menopauze poput valunga, nesanica, poremećaja pažnje i glavobolje. Broj i ozbiljnosti njihovih simptoma su bili označeni pomoću indeksa menopauze.

Oko dvije trećine žena je bila u menopauzi, a jedna trećina je bila u prijelaznom razdoblju poznatom kao perimenopauza.

Žene su također odgovorile na pitanja o tome da li su njihova radilišta imala uvjete koji će im pomoći da se nose sa svojim simptomima, uključujući i fleksibilan raspored, pristup kontroli temperature, autonomiju radnih mjesta i da li su se osjećale cijenjeno od strane njihovih nadređenih.

Više od dvije trećine žena je radila puno radno vrijeme, a većina je imala fleksibilno radno vrijeme. No, manje od trećine žena je izjavilo da imaju kontrolu nad temperaturom u njihovoj neposrednoj radnoj okolini.

Žene koje su imale veću podršku nadzornika i žene koje su bile zaposlene na puno radno vrijeme su imale znatno manje ozbiljnih simptoma menopauze nego žene bez tih radnih uvjeta.

Žene koje su imale kontrolu nad temperaturom svog radnog mjesta su imale značajno manji broj simptoma od onih bez kontrole temperature.

Stanje veće autonomije na poslu ili mogućnosti da imaju fleksibilne sati čini se da nije imalo učinak na simptome menopauze, pokazala je studija.

"Simptomi menopauze mogu utjecati na produktivnost na poslu i kvalitetu života žena", rekao je Dr. Rehab Hammam, profesor na Sveučilištu Zagazig u Egiptu koji je proučavao menopauzu na radnom mjestu.

"Stres na poslu može pogoršati simptome menopauze", dodao je Dr. Hamman koji nije bio uključen u studiju.

Bariola je napomenula da je jedan od načina na koji poslodavci mogu pružiti podršku ženama u menopauzi educirati menadžere sa smjernicama kako započeti razgovor o tom pitanju.

"Praktične mjere kao što je mogućnost prilagodbe kontrole temperature klima uređajima može olakšati žena prolazak kroz simptome menopauze", rekla je Bariola.

"Žene moraju znati da menopauza nije sramota koju trebaju sakrivati", rekao je Dr. Hammam. "To je faza u životu koja treba određene prilagodbe i upućenost od strane poslodavaca i zaposlenih žena."

"Organizacijska politika i kultura bi trebali imati pozitivnu i važnu ulogu u podršci žena koje imaju simptome tijekom perimenopauze", rekla je Bariola. 

IZVOR: bit.ly/2epgZs4

Menopause 2016.
:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni

  Novosti - Sve