Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Određene komplikacije tijekom trudnoće, kao što su višeplodne trudnoće i abrupcija posteljice, te prijevremeni porođaj prije 32. tjedna trudnoće povezani su s povišenim rizikom nastanka raka dojke.

Različita istraživanja u posljednje vrijeme ukazuju na povezanost nekih patoloških zbivanja tijekom trudnoće i porođaja, praćenih određenim obrascem izlučivanja hormona trudnoće, s nastankom raka dojke. Pri tome ova patološka zbivanja mogu imati osobito važnu ulogu ukoliko se radi o mladim rodiljama, te prvoj trudnoći.

Znanstvenici iz New Yorka su u kontroliranoj studiji istraživali povezanost komplikacija tijekom trudnoće i porođaja s nastankom raka dojke na osnovi podataka iz Registra novorođenih i Registra oboljelih od tumora.

U istraživanje su bile uključene 2.522 ispitanice životne dobi između 22 - 55 godina, koje su prvi puta rodile barem godinu dana prije postavljanja dijagnoze raka dojke u razdoblju između 1978. - 1995. godine. Kontrolnu skupinu su sačinjavale 10.052 zdrave ispitanice sličnih opstetričkih karakteristika.

Statistička analiza je pokazala da je rizik nastanka raka dojke povećan 2.1 puta ukoliko su žene imale prijevremeni porođaj u gestacijskoj dobi manjoj od 32. tjedna, te 1.8 puta veći rizik ukoliko se radilo o višeplodnim trudnoćama ili trudnoćama kompliciranim prijevremenim ljuštenjem posteljice.

Preeklampsija u trudnica koje su prvi puta rodile nakon 30. godine života bila je povezana sa 70% manjim rizikom nastanka raka dojke.

Autori zaključuju da određena patološka zbivanja tijekom trudnoće i porođaja uzrokuju neke promjene u koncentraciji spolnih hormona, osobito estrogena, što indirektno ukazuje na njihovu ulogu u nastanku raka dojke kod rodilja.


Int J Canc 2004; 112 (2):306-311.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve