Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Preoperacijska razina tumorskog biljega CA-125, kao i kompletni kirurški staging i histološki stupanj tumora, neovisni je čimbenik koji pretkazuje ishod oboljenja u žena s I stadijem epitelnog karcinoma jajnika, objavili su australski istraživači u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Oncology.

"Kod pacijentica sa sumnjivim tumorom u maloj zdjelici obvezatno je odrediti razinu tumorskog bijega CA-125 u serumu", navode znanstvenici iz University of Queensland, Herston.

Ukoliko se razina CA-125 u serumu ne odredi prije operacije, daljnji postupak i odlučivanje mogu biti otežani.

Australski znanstvenici ispitivali su prognostički značaj preoperacijskog određivanja tumorskog biljega CA-125 na ishod oboljenja kod 518 pacijentica kod kojih je dijagnosticiran epitelni karcinom jajnika u prvom stadiju prema FIGO klasifikaciji (International Federation of Gynecology and Obstetrics).

Kod jedne trećine pacijentica prijeoperacijske vrijednosti CA-125 su bile niže od 30 U/mL, dok je kod dvije trećine bolesnica razina tumorskog biljega bila viša od 30 U/mL.

Ishod oboljenja je bio lošiji ukoliko je prijeoperacijska vrijednost CA-125 bila iznad 30 U/mL, ako je bio lošiji histološki gradus i u odsustvu kompletnog kirurškog staginga, navode autori. Multivarijacijska analiza je pokazala da je povoljna prognoza bila statistički značajno prisutnija u slučaju kompletnog kirurškog staginga i vrijednosti CA-125 manjih od 30 U/mL u vrijeme prije operativnog zahvata.

U skupini pacijentica s kompletnim kirurškim stagingom, ukupno 5-godišnje preživljavanje je iznosilo 82% ako su vrijednosti CA-125 bile više i 95% ako su vrijednosti CA-125 bile niže od 30 UI/ml, ukazuju znanstvenici.

Povoljan ishod oboljenja i dulje preživljavanje bili su statistički značajno lošiji u skupini pacijentica bez kompletnog staginga, neovisno o tome da li su prijeoperacijske vrijednosti CA-125 bile ispod ili iznad 30 U/mL.

Ovi rezultati imaju veliki značaj za pacijentice s I stadijem epitelnog karcinoma jajnika. "Ukoliko je kod pacijentice napravljen korektan kirurški staging, a vrijednosti CA-125 su niske, postoperacijska kemoterapija bi se trebala izostaviti, neovisno o tome što drugi prognostički čimbenici ukazuju na eventualnu potrebnost kemoterapije", tvrde australski liječnici. "I obrnuto, ako je kod pacijentice napravljen korektan kirurški staging a vrijednosti CA-125 su bile više od 30 UI/L prije operacije, savjetovali bismo kemoterapiju i u stadiju I".

"Izgleda da su serumske vrijednosti CA-125 prije operacije od prognostičkog značaja, pa ipak ovi podaci ne govore od prognostičkoj vrijednosti same pretrage, što će pomoći u određivanju da li liječenje pacijentica s povišenim vrijednostima CA-125 mijenja prirodni tijek ovog oboljenja“, komentar je u pratećem editorijalu.

"Moguće je da bismo i mi trebali slijediti naše kolege koji liječe rak dojke i pronaći bolje parametre razlikovanja kao što su geni ili proteini koji se mogu reproducirati, a imaju prognostički značaj i omogućuju svrstavanje najmanje 50% slučajeva ranih stadija karcinoma jajnika u nižu kategoriju", zajednički je zaključak. "Konačni korak bi bio zbrajanje rezultata velikih internacionalnih istraživanja i dokumentiranih pokusa kojima se određuje da li je adjuvantna terapija uopće potrebna u cijeloj skupini ovih pacijentica".
 

J Clin Oncol 2005;23:5862-5864,5938-5942.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve