Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Rađanje drugog djeteta u razmaku manjem od 18 mjeseci nakon prethodnog porođaja smanjuje gestacijsku dob rođenja kasnijeg djeteta, rezultati su istraživanja objavljenog u 'BJOG' – British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Kratki intervali između trudnoća povećavaju vjerojatnost rođenja drugog djeteta prije 39. tjedna.

Populacijska studija se oslanja na podatke iz rodnih listova u Ohio, Odjel za zdravstvo, i obuhvaća 454,716 živorođene djece od žena s dvije ili više trudnoća. Za potrebe studije, kratki interval između trudnoća bio je podijeljen u dvije skupine: u jednoj skupini su bile žene koje su čekale manje od godinu dana od porođaja do začeća drugog djeteta, dok je druga skupina obuhvaćala žene koje su zatrudnjele u roku od 12 do 18 mjeseci nakon poroda. Obje skupine su uspoređene s kontrolnom skupinom žene koje su zanijele u optimalnom intervalu između dvije trudnoće od 18 mjesei ili više.

Rezultati su pokazali da su žene koje su čekale manje od 18 mjeseci imale veću vjerojatnost rađanja prije 39. tjedna trudnoće u usporedbi sa ženama koje su imale optimalan razmak između dvije trudnoće. Među ženama koje su ostale opet trudne u roku od godinu dana, 53,3% su se porodile do 39. tjedna, u usporedbi s 37,5% žena koje zatrudnjela nakon 18 mjeseci.

Osim toga, stopa prijevremenih porođaja prije 37. tjedna trudnoće bila je veća kod žena koje su začele u roku od godinu dana nakon poroda. Te žene su imale više nego dvostruko veće izglede da će roditi prije 37. tjedna u usporedbi s onima koje su ostvarile sljedeću trudnoću nakon 18 mjeseci više od zadnjeg poroda (20,1% vs 7,7%), izvijestili su autori studije.

"Kratak interval između dvije trudnoće poznati je čimbenik rizika za prijevremeni porod. Međutim, aktualno istraživanje pokazuje da je neadekvatan razmak između trudnoća povezan s ukupnim kraćim trajanjem trudnoće", objasnio je Emily DeFranco, DO, docent feto-maternalne medicine na Sveučilištu Cincinnati College of Medicine u Ohiu, koautor studije.

"Ova studija ima mogućnost kliničkog utjecaja na smanjenje ukupne stope prijevremenog poroda diljem svijeta kroz savjetovanje žena o važnosti adekvatnog razmaka između dva porođaja, s posebnim naglaskom na žene za koje je poznato da imaju visok rizik za prijevremeni porod. "

 

 

Relevantne činjenice

 

 

 

  • Žene koje ostanu trudne manje od 18 mjeseci nakon porođaja imaju veću vjerojatnost poroda sljedećeg djeteta prije 39 tjedna.
  • Kraći interval između trudnoća je povezan ne samo s prijevremenim porođajem, već i sa smanjenjem ukupnog trajanja trudnoće.

 

 

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve