Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Resveratrol je značajno smanjio razinu muških spolnih hormona androgena i inzulinsku rezistenciju kod žena sa sindromom policističnih jajnika (PCOS), ukazuju rezultati prve randomizirane, dvostruko-slijepo i placebo kontrolirane studije koja je obuhvatila 30 pacijentica.

Nakon 3-mjesečne svakodnevne oralne primjene 1.5 g ovog antioksidanta iz skupine polifenola, razina testosterona je u prosjeku bila niža 23%, razina dehidroepiandrosteron sulfata (DHEAS) se smanjila 22%, razina inzulina natašte je pala 32%, a osjetljivost na inzulin je poboljšana 66%, rekao je Dr. Antoni Duleba na godišnjoj konferenciji Američkog društva za reproduktivnu medicinu 2016. godine.

Takovo poboljšanje nije registrirano u placebo skupini, istodobno su objavili Dr. Duleba i suradnici u znanstvenom časopisu 'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'.

Resveratrol se dobiva iz određenih biljnih vrsta, od kojih je najpoznatija crvena vinova loza, ali "ovisno o podrijetlu, radi li se o vinu iz Toskane ili je to 'Malbec' iz Argentine, bilo bi potrebno popiti 100-200 litara crvenog vina da bi se postigao učinak koji je dobiven u ovom istraživanju", rekao je Dr. Duleba s Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu.

Raniji radovi su pokazali da resveratrol koči učinak CYP17a1 gena i transkripciju mRNK, čime se inhibira stvaranje muških spolnih hormona od strane teka-intersticijskih stanica u jajniku. Nastavljajući istraživanje ovih rezultata, Dr. Duleba je proveo istraživanje kod 30 žena oboljelih od PCOS kod kojih je dijagnoza postavljena na temelju Roterdamskih kriterija. Studija je provedena u suradnji s poljskim znanstvenicima sa Sveučilišta medicinskih znanosti u Poznanu.

Ispitanice iz skupine koja je dobivala lijek i placebo skupine nisu se razlikovale po starosnoj dobi, indeksu tjelesne mase, lipidnom profilu i razini hormona: folikulo-stimulirajućeg hormona (FSH), luteinizirajućeg hormona (LH), razini androgena, prolaktina, SHBG, glukoze i inzulina natašte, kao niti po indeksu osjetljivosti na inzulin.

Ukupna razina testosterona, definirana kao primarni cilj ispitivanja, izmjerena u skupini koja je koristila resveratrol, bila je u prosjeku 0.53 ng/mL na početku i 0.41 ng/mL nakon 3-mjesečne terapije, što je predstavljalo statistički značajan pad. Razina testosterona je u placebo skupini ostala nepromjenjena, u prosjeku 0.48 ng/mL na početku i 0.49 ng/mL nakon 3 mjesečnog promatranja. Razlika u učinku između liječene i skupine koja je primala placebo je također bila statistički značajna.

Slično, prosječna razina DHEAS se smanjila s početnih 8.1 na 6.3 micromol/L u liječenoj skupini (pad za 22%), dok je u placebo skupini došlo do porasta razine DHEAS od 10%.

Resveratrol nije utjecao značajno na razinu progesterona, što je sukladno s prethodnim istraživanjama, rekao je Dr. Duleba. Niti u jednoj skupini nisu nađene značajne promjene indeksa tjelesne mase, lipidnog profila, biljega upale ili endotelne funkcije, volumena jajnika ili razine gonadotropina (FSH i LH).

"Nažalost, ultrazvučnim pregledom nisu nađene značajne promjene u morfologiji jajnika," dodao je Dr. Duleba. Mogu li se očekivati i ovakove promjene pri duljem liječenje je nepoznato, ali za sada, "možemo biti sigurni za učinak kojim se smanjuju razina androgena i inzulina, te poboljšava inzulinska osjetljivost."

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (doi: 10.1210/jc.2016-1858)

dr. Vesna Harni

  Novosti - Sve