Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Uzimanje ribljeg ulja kao dodatka prehrani povezano je sa smanjenjem rizika raka dojke u postmenopauzalnih žena objavljeno je u VITAL ('VITamins And Lifestyle') studiji, u znanstvenom časopisu Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

″Uporaba 'specijalnih' nadomjestaka koji ne pripadaju vitaminima i mineralima bitno je u porastu tijekom zadnjeg desetljeća,″ navode američki autori sa sveučilišta 'Hutchinson Cancer Research Center, University of Washington' , Seattle. Mnogi dodatci prehrani mogu imati antiinflamatorna i antikarcinogena svojstva. U dvije 'case-control' studije pokazano je da je uporaba nekih suplemenata za ublažavanje menopauzalnih tegoba povezana sa smanjenjem rizika raka dojke, ali ne postoje prospektivna istraživanja o ovakvoj povezanosti dulje upotrebe ovih nadomjestaka i rizika raka dojke.

Istraživanje je započelo između 2000. – 2002. godine, obuhvaćalo je ukupno 35,016 postmenopauzalnih ispitanica, starosti između 50 i 76 godina koje su živjele u zapadnom dijelu države Washington, popunjavanjem upitnika o uporabi suplemenata na 24 stranice. Uporaba suplemenata označena je pojmovima aktualnosti uporabe (sada ili ranije), frekvencijom uporabe (dnevno/tjedno) i trajanjem uporabe suplemenata (broj godina). Uvidom u SEER registar ('The Surveillance, Epidemiology, and End Results') nađeno je 880 slučajeva invazivnog raka dojke kod ovih ispitanica u razdoblju između 2000. – 2007. godine.

U slučaju duktalnog karcinoma dojke, ali ne i kod lobularnog karcinoma dojke, aktualna uporaba suplemenata ribljeg ulja smanjivala je rizik raka dojke za 32%, a ako je riblje ulje korišteno 10 godina ovaj rizik se nadalje smanjivao. Uporaba nekih drugih suplemenata za ublažavanje menopauzalnih tegoba (preparati soje, dong kvai, gospina trava, cimicifuga) nije smanjivala rizik raka dojke.

″Uporaba ribljeg ulja može biti obrnuto razmjerna s rizikom raka dojke,″ navode autori studije. ″Riblje ulje je potencijalni kandidat za kemopreventivna istraživanja. Do tada, ne može se dati zvanična preporuka za individualnu uporabu u prevenciji raka dojke.″

″Ovo je prvo prospektivno istraživanje koje ukazuje na povezanost određenih specijalnih suplemenata i raka dojke,″ zaključuju znanstvenici. ″Naši rezultati koji ukazuju na smanjenje rizika raka dojke uporabom ribljeg ulja zahtijevaju daljnja istraživanja ovih tvari, posebice kada započeti i u kojoj dozi koristiti riblje ulje, kao i pitanje mogućih mehanizama djelovanja koji bi objasnili razlike histoloških tipova.″

 

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010;19:1696-1708.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve