Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Korištenje morselacije tijekom laparoskopske histerektomije ili miomektomije u cilju uklanjanja mioma maternice može biti "obeshrabrujuće", jer tijekom postupka može doći do rasapa malignih stanica kod 1 od 350 žena, kod kojih se nije sumnjalo na sarkom, objavila je Američka agencija za hranu i lijekove 'FDA - Food and drug administration'.

Analizirajući dosadašnje dostupne podatke, FDA je ustanovila da postupak "dovodi do određenog rizika za širenje malignog tkiva, najčešće sarkoma maternice koji nije dijagnosticiran prije operacije", rekao je dr. William Maisel na konferenciji za novinare. Liječnici bi trebali razmisliti o više načina liječenja mioma maternice, uzevši u obzir koristi i rizike pojedinog postupka, preporučeno je u FDA smjernicama.

Ako je "nakon pomnog razmatranja o koristima i rizicima" morselacija najbolji izbor, liječnici moraju informirati pacijenticu da "njihov miom može imati neočekivano maligno tkivo te da laparoskopska morselacija može proširiti maligno tkivo i na taj način pogoršati prognozu", rekao je dr Maisel, zamjenik ravnatelja za znanost i glavni znanstvenik u FDA.

Smjernice su bazirane na analizi dostupne literature, uzevši u obzir 12 izvješća koje su zaprimili od žena čiji se karcinom raširio nakon morselacije mioma. Analizom se procijenilo da je od 350 žena, koje su imale histerektomiju ili miomektomiju zbog mioma maternice, jedna imala sarkom maternice, što je više nego prijašnja procjena u medicinskoj literaturi koja je iznosila 1 od 500 do 1 od 10,000 slučajeva.

Bez obzira što se koriste vrećice tijekom morselacije, dr Maisel je rekao da ovaj pristup nije "lijek za sve" jer ne smanjuje rizik u potpunosti. "Vrećice se mogu razderati ili ometati pogled na operativno polje te su povezane s rijetkim slučajevima oštećenja maternice", dodao je.

FDA je zamolila proizvođače morselatora da uključe ovo upozorenje u upute. Ovo ljeto će se održati sastanak u savjetodavnom povjerenstvu za ginekologiju i porodništvo gdje će se razmotriti veličina rizika. Neće biti preporučeno povlačenje morselatora s tržišta.

Prvi morselator se pojavio na tržištu 1995.godine, a trenutno postoji oko 24 uređaja na tržištu za laparoskopsku morselaciju kod ginekoloških indikacija. Smatraju se uređajima klase II "umjerenog rizika" i koriste se na uređajima koji već postoje na tržištu.

U intervjuu, dr. David Jaspan, predstojnik odjela za ginekologiju i porodništvo u Einstein Medical Center, Philadelphia, je rekao da je važno razmotriti rizik morselacije s pacijenticama kod kojih je planirana supracervikalna laparoskopska histerektomija.

"Druga važna pozitivna činjenica je da se stvara potreba za što jačom suradnjom između liječnika operatera koji se bave minimalnom invazivnom kirurgijom i proizvođača opreme u cilju razvijanja inovacija koje bi omogućile što bolju sigurnost minimalnih invazivnih zahvata", dodao je.

 

 

 

Ob.Gyn. News Digital Network:: Dubravka Dedeić, dr.med. :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni ::
  Novosti - Sve