Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Mlađa dob u vrijeme dijagnoze primarnog karcinoma dojke je povezana s većim 10-godišnjim rizikom od kontralateralnog raka dojke kod žena koje su nositelji BRCA1 / 2 mutacija, potvrđuje nova studija.

"Relativni rizik za nosioce BRCA1 / 2 mutacije za razvoj kontralateralnog raka dojke ovisi o dobi nastanka prvog raka dojke", izjavila je dr Marjanka K. Schmidt iz Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoek u Amsterdamu.

"Važno je razviti apsolutnu krivulju rizika koristeći prospektivne podatke od nedavno dijagnosticiranih bolesnica za savjetovanje bolesnica, uključujući i informacije o obiteljskoj povijesti raka dojke", rekla je za Reuters Health putem e-maila.

Žene s prvim rakom dojke imaju veći rizik za razvoj drugog novog primarnog tumora u kontralateralnoj dojci, osobito ako nose mutaciju bilo BRCA1 ili BRCA2.

Dr. Schmidt i njeni kolege su koristili podatke od gotovo 6.300 žena s rakom dojke (4,3% njih su bile nositelji BRCA1 i / ili BRCA mutacije) za dobivanje nepristrane procjene rizika za CBC prema dobi u vremenu dijagnoze prvog raka dojke te su istražili utjecaj ostalih mogućih rizičnih faktora.

Nakon medijana praćenja od 12,5 godina, CBC stope su bile najviše kod mlađih žene u prvih pet godina praćenja, izvijestili su istraživači u „Journal of Clinical Oncology“ online 23. prosinca.

Kumulativni rizik CBC za 10-godina je bio 5,1% za one bez mutacije, 21,1% za BRCA1 nosioce mutacije i 10,8% za BRCA2 nosioce mutacije.

Ovaj rizik kod BRCA1 / 2 nosioca mutacije je bio gotovo dvostruko veći kod žena s prvim rak dojke dijagnosticiranim prije dobi od 41 godine (23,9%) kao i za one dijagnosticirane u 40-im (12,6%).

Za BRCA1 i BRCA2 nosioce mutacije odvojeno, kumulativni rizici su 25,5% i 17,2%, za one dijagnosticirane prije dobi od 41.g., u odnosu na 15,6% i 7,2% za one dijagnosticirane u 40-im.

Ovaj učinak dobi nije bio viđen u nenosioca, kažu znanstvenici.

Drugi čimbenici, uključujući stanje estrogen-receptora i liječenje prvog karcinoma dojke, nisu mijenjali rezultate, ali čini se da je adjuvanta sistemska terapija smanjila rizik od CBC, posebno kod nenosioca.

Pozitivna obiteljska anamneza raka dojke je povezana s povećanim rizikom od CBC, a najveći rizik od CBC je pronađen kod BRCA1 / 2 nosioca mutacije kojima je prvi rak dojke dijagnosticiran prije dobi od 41.g. i koji su imali pozitivnu obiteljsku povijest raka dojke u bilo koje vrijeme - njihov 10-godišnji kumulativni rizik CBC je bio 38,1%.

"Ponuđene procjene rizika i dobnog učinka se mogu uzeti u obzir prilikom savjetovanja mladih pacijenatica oboljelih od raka dojke", rekla je dr Schmidt.

"Iako dob nije prediktivna kod ne -BRCA1 / 2 vezanih raka dojke, te pacijentice su uvijek u većem riziku za razvoj drugog raka dojke u usporedbi s rizikom žena iste dobi koje bi mogle razviti prvi put rak dojke, kao što se može vidjeti iz standardiziranih omjera incidencije ", dodala je.

Dr. Steven A. Narod iz Women's College Research Institute na Sveučilištu u Torontu, Kanada, koji nije bio uključen u studiju, rekao je za Reuters Health putem e-maila: "Mi smo ovo objavili prije mnogo godina u mnogo većoj studiji. Nemam pojma što je navelo JCO da objaviti ovo. Rad je u redu i procjene su u redu, ali to nije niti napredak ni zamjena za druge studije. "

 

IZVOR: http://bit.ly/1mm77SwJ Clin Oncol 2015.
:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve