Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Kvantitativno određivanje cervikovaginalnog fetalnog fibronektina već u 18. tjednu trudnoće predviđa prijevremeni porod u asimptomatskih žena visokog rizika, rezultat je prospektivne kohortne studije.

"Otkrili smo da već u 18. tjednu trudnoće, visoko-rizićne žene mogu biti sigurne da je rizik prijevremenog poroda rizik," izjavio je Dr. Andrew H. Shennan iz Kraljevskog sveučilišta u Londonu. "Bilo je to pravo iznenađenje da je rizik prijevremenog poroda prije 34 tjedana bio sličan riziku u normalnoj trudnoći (3,8%) u skupini fetusa s najnižim razinama fibronektina: Ova skupina je predstavljala više od 60% žena s visokim rizikom Jednostavan test mogao bi razuvjeriti većinu žene visokog rizika ".

Mjerenje cervikovaginalnom fetalnog fibronektina između 22. i 35. tjedna trudnoće je najbolji prediktivni biomarker za spontani prijevremeni porod u simptomatskih i asimptomatskih žena.

Dr. Shennan i kolege iz dvije klinike za antenatalni nadzor prijevremenih poroda usporedile su dijagnostičku točnost kvantitativnog mjerenja razine fetalnog fibronektin u cervikovaginalnoj tekućini kod 898 visokorizičnih asimptomatskih žena između 18. i 21+6 tjedana trudnoće, u usporedbi sa standardnim gestacijskim nadzorom u dobi od 22.- 27+6 tjedana za predviđanje spontanog prijevremenog poroda prije 34. tjedna trudnoće.

Oko dvije trećine žena (587/898, 65%) imale su koncentraciju fibronektina manju od 10 ng/ml, u usporedbi s više od 80% trudnica koje imale koncentraciju fibronektina manju od 50 ng / ml, koja je tradicionalno granična za negativno kvalitativno ispitivanje.

Među ženama čija je razina fibronektina bila manja od 10 ng / ml u 18. tjednu trudnoće, samo 2.3% su se porodile prije 30. tjedna, a samo .,8% prije 34. tjedna trudnoće, objavljeno je u 7. siječnja u online izvješću u časopisu "Obstetrics and Gynecology". To se malo razlikuje od stope prijevremenih poroda kod žena s koncentracijom fibronektina manjom od 10 ng / mL u 22. tjednu trudnoće (1.3% i 2.9%).

Koncentracija fibronektina iznad 200 ng / ml u oba okvira gestacijskih testiranja imala je visoku specifičnost (ali nisku osjetljivost) za predviđanje spontanog prijevremenog poroda prije 34., i prije 30. tjedna trudnoće, a koncentracija fibronektina ispod 10 ng / mL imala je visoku osjetljivost i negativnu prediktivnu vrijednost u oba vremenska okvira gestacijskih testiranja za predviđanje spontanog prijevremenog poroda.

Predviđanje spontanog prijevremenog poroda prije 34. tjedna trudnoće uz pomoć transvaginalne ultrazvučne procjene duljine vrata maternice imala je sličnu točnost u usporedbi s kvantitativneim određivanjem fetalnog fibronektina.

Kombiniranje duljine vrata maternice i kvantitativnog testa fetalnog fibronektina poboljšalo je predviđanje prijevremenog poroda više od uporabe samo fibronektinskog testa, ali ne više od samog mjerenja duljine vrata maternice.

"Sada test probira možemo koristiti i u prvoj polovici trudnoće", kaže dr Shennan. "Liječnici se sada mogu koncentrirati na ciljne intervencija kod onih s najvećim rizikom. A ako se liječenje ranije poduzme, moglo bi biti učinkovitije."

"Sada možemo procijeniti rizik većine žena," rekao je. "Moramo utvrditi koji su najbolji tretmani za trudnice najviše izloženi riziku i da li možemo izbjeći nepotrebno liječenje kod većine žena ."

 


SOURCE: http://bit.ly/1Ot1KbI
Obstet Gynecol 2016.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve