Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Ukoliko je jedan muškarac bolovao od spolno prenosivih bolesti, rizik nastanka raka prostate raste za 40%, a ukoliko se pri tome radilo o sifilisu ovaj rizik je 2,3 puta povišen.

Ako se promatra spolna aktivnost muškarca, onda je rizik nastanka raka prostate viši za 20% ukoliko je broj spolnih odnosa veći od tri odnosa tjedno.

Također, ukoliko je ukupni broj spolnih partnerica veći od 20, rizik nastanka raka prostate raste za 20%.

Nije nađena statistički značajna korelacija nastanka raka prostate i većeg broja brakova, starosti prilikom prvog spolnog odnosa ili starosti prilikom ženidbe, što očito upućuje na moguću ulogu infekcije u mehanizmima koji induciraju promjene koje će dovesti do nastanka raka prostate.

Nije jasan mehanizam kojim je učestalost spolnih odnosa povezana s povišenim rizikom nastanka raka prostate.

 

Epidemiology 2002; January; 13: 72-79


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve