Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Kod žena s preeklampsijom liječenje sildenafil citratom produljuje trudnoću u prosjeku za 4 dana u usporedbi s placebom, objavljeno je online u članku u "Obstetrics & Gynecology".

"Naši rezultati pokazuju da davanje sildenafil citrata smanjuje otpor protoka krvi u uteroplacentalnoj i fetoplacentarnoj cirkulaciji te je povezan s padom majčinog srednjeg krvnog tlaka te da takve promjene nisu povezane s popratnim promjena otpora protoka krvi u fetalnim cerebralnim žilama", napisali su Dr. Alberto Trapani Jr., iz „Divisão de Tocoginecologia“, Trindade Campus Universitario Florianopolis, Santa Catarina, Brazil, i kolege.

"Smanjenje majčinog [srednjeg arterijskog] tlaka, bez narušavanja protoka krvi u arterijama maternice, daje potvrdu da sildenafil može biti koristan kao antihipertenzivna terapija u kontekstu placentne vaskularne insuficijencije."

Istraživači su odabrali 100 trudnica s jednoplodnim trudnoćama i preeklampsijom i nasumce ih podijelili u skupinu koja je dobijala 50 mg oralnog sildenafil citrata svakih 8 sati ili placebo. Osim tih lijekova, bolesnice su uzimale a-metildopu (500 - 1500 mg / dan) s dodatnim β-blokatorom (10 - 30 mg pindolol dnevno) ako je bilo potrebno, kao i intravenski hidralazin (5 - 30 mg). Dvije doze betametazona su ordinirane pacijenticama s mogućim porođajem u roku od 72 sata.

Srednja gestacijska dob je bila 29,1 tjedna u sildenafil skupini i 30,2 tjedna u placebo skupini na početku.

U prosjeku, žene u liječenoj skupini su imale dulje trudnoće od 4 dana nakon randomizacije u usporedbi sa ženama u placebo skupini 14,4 dana, u usporedbi s 10,4 dana.

Sekundarni ishodi su se također razlikovali po grupama, uključujući i visoko smanjenje postotka u indeksima pulsatilnosti maternice i umbilikalnoj arteriji (22,5% i 18,5% u usporedbi s placebom 2,1% i 2,5%) i veće smanjenje majčinog krvnog tlaka u prva 24 sata nakon randomizacije, što je statistički značajno kod sildenafila (116,4 ± 5,1 mm Hg u usporedbi sa 100,3 ± 5,6 mm Hg), ali ne i kod placeba (110,6 ± 6,2 mm Hg u usporedbi sa 114,7 ± 6,5 mm Hg).

Osim toga, sudionice u placebo skupini su češće trebale dodatni antihipertenzivni lijek ili povećanje doze a-metildope (58% vs 32%).

Istraživači su otkrili kako nema razlike između dviju skupina u perinatalnom morbiditetu, mortalitetu ili nuspojavama. Neke procjene pokazuju da svaki dodatni dan trudnoće između 24. i 32. tjedna povećava dojenačko preživljenje za 1%, ali ova studija je bila preslaba za detekciju takvih ishoda.

Za potvrdu koristi kod fetusa su potrebne "studije s većim brojem pacijentica i ranijim početkom liječenja," navode autori.

Prethodna studija je pokazala da je liječenje sildenafilom smanjilo krvni tlak kod majki ali nije utjecalo na duljinu trudnoće. Autori nagađaju da se različiti rezultati mogu objasniti činjenicom da je ranije istraživanje imalo manji broj slučajeva, da je liječenje počelo kasnije u trudnoći (prosjek, 31,4 vs 29,1 tjedana) i da se koristila niža doza lijeka (20 vs 50 mg).


 

Obstet Gynecol. 2016;128:253-259
:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve