Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Uporaba simvastatina u liječenju sindroma policističnih jajnika povezana je s brojnim dobrotvornim učincima, uključujući poboljšanje rizičnog profila za kardiovaskularna oboljenja, ukazuju rezultati aktualnog istraživanja.

Sindrom policističnih jajnika, osim endokrinološke neravnoteže, povezan je s povišenim rizikom i za dijabetes, te kardiovaskularne bolesti. Uočavajući brojne povoljne učinke statina u poboljšanju profila krvnih lipida, smanjenju intenziteta upalnih reakcija, poboljšanju endotelne funkcije te smanjenju produkcije muških spolnih hormona od strane jajnika, američki znanstvenici pretpostavili su da bi liječenje statinima bilo od koristi i u terapiji sindroma policističnih jajnika.

Kako bi ispitali ovu pretpostavku, znanstvenici iz Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut proveli su prospektivno istraživanje kod 48 pacijentica s sindromom policističnih jajnika. Pacijentice su slučajnim odabirom razvrstane u dvije skupine, od kojih je jedna skupina liječena isključivo oralnom kontracepcijom, dok je druga skupina liječena oralnom kontracepcijom uz dodatak simvastatina. Istraživanje je trajalo 12 tjedana.

Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, a ukazuju na znatno veće sniženje razine muških spolnih hormona (ukupni testosteron) u skupini koja je liječena kombinirano oralnom kontracepcijom i simvastatinom. U ovoj skupini je razina ukupnog testosterona nakon 12 tjedana opala za 38%, nasuprot padu testosterona od 26% u skupini koja je liječena samo oralnom kontracepcijom. Slično je i razina slobodnog testosterona nakon 12 tjedana u prvoj skupini opala za 58% u odnosu na pad za 35% u skupini koja je uzimala samo oralnu kontracepciju.

U skupini liječenoj simvastatinom uočeno je znatnije smanjenje dlakavosti, kao i razine luteinizirajućeg hormona. Druga opažanja su uključivala statistički značajno smanjenje razine ukupnog i LDL kolesterola, kao i poboljšanja u razini sistemnih biljega upale i endotelne disfunkcije.

Razina glukoze natašte kao i razina inzulina natašte u obje skupine opadale su u sličnom stupnju. Niti u jednoj skupini nisu zabilježena znatnija odstupanja u idneksu tjelesnu mase.

"Izloženi rezultati otvaraju nove i učinkovite mogućnosti u primjeni statina u liječenju sindroma policističnih jajnika", zaključak je znanstvenog tima.

 

J Clin Endocrinol Metab 2007;92:456-461.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve