Datum zadnje izmjene: 12. 04. 2024.


Intervencija za smanjenje stope carskih rezova je dovela do skromne ali značajne redukcije broja operativnih poroda bez štetnih posljedica po majku ili dijete, pokazala je grupna randomizirana kontrolirana studija objavljena u časopisu "New England Journal of Medicine". Uspjeh se uglavnom može pripisati nižim stopama carskih rezova u niskorizičnim trudnoćama. "Visoke stope carskih rezova su od velike važnosti zbog potencijalnih štetnih posljedica za majku i njezinu bebu, povezanih s medicinski nepotrebnim carskim rezom i povezanim troškovima zdravstvene zaštite," pišu Dr. Nils Chaillet iz Odjela za opstetriciju i ginekologiju, Centar Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, Quebec, Kanada i kolege iz Quality of Care, Obstetrical Risk Management and Mode of Delivery, Quebec (QUARISMA) Trial Research Group.

"Prioritet je pružanje smjernica utemeljenih na znanstvenim dokazima zdravstvenim djelatnicima u pogledu ispravnog odabira žena koje bi mogle imati koristi od carskog reza." Ova studija je proučavala učinak 1,5-godišnje intervencije na stopu carskih rezova u godini nakon intervencije i provedena je u 32 bolnice u Quebecu. Intervencija je uključila početno stručno usavršavanje u vođenju kroz porođaje na temelju medicinski utemeljenih dokaza, kliničku reviziju indikacija za carski rez, povratne informacije zdravstvenih radnika i provedbu najboljih smjernica. Sveukupno je studijom bilo obuhvaćeno 184,952 sudionica, uključujući i 53,086 žena koje su rodile u godini prije intervencije i 52,265 koji su rodile u godini nakon intervencije.

U usporedbi s kontrolnom skupinom koja je imala uobičajenu skrb, interventna skupina je imala malo ali značajno smanjenje stope carskog reza od prije- i poslije-intervencijskog razdoblja. Stopa se smanjila s 22,5% na 21,8% u intervencijskoj grupi i povećala s 23,2% na 23,5% u kontrolnoj skupini. Nakon prilagodbe za bolničke faktore i faktore rodilja, omjer vjerojatnosti za postupne promjene tijekom vremena je bio 0,90. Žene s niskorizičnom trudnoćom su imale značajno smanjenje stope carskog reza dok visokorizične nisu (prilagođena razlika rizika -1,7%).

U usporedbi s kontrolnom skupinom, interventna skupina je također imala smanjenje glavnog neonatalnog morbiditeta (prilagođena razlika rizika, -0,7%. Obje skupine su imale porast neonatalnog morbiditeta, ali rast je bio manji u intervencijskoj skupini (prilagođena razlika rizika -1,7%). Skupine su imale značajne razlike u promjenama kod majčine smrtnosti.

"Ova intervencija ... je dovela do statistički značajnog ali klinički malog smanjenja stope carskih rezova," pišu autori studije. "Smanjenje je opaženo kod žena s niskorizičnim trudnoćama, ali ne i kod visokorizičnih. Nadalje, intervencija je bila povezana sa značajnim smanjenjem neonatalne smrtnosti među bebama rođenim od žena s niskorizičnim trudnoćama i među onima od žena s visokorizičnim trudnoćama." Ograničenja ove studije uključuju razlike u distribuciji pojedinih karakteristika grupa u bolnicama i nemogućnosti da se utvrdi koja od komponenti intervencija je bila najučinkovitija.

 

N Engl J Med. 2015; 372: 1710-1121.

Poliklinika Harni
  Novosti - Sve