Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


Premenopauzalna dob je povezana s većim privremenim smanjenjem seksualne želje jedan mjesec nakon operacije zbog ginekoloških malignih bolesti, pokazali su rezultati analize. "Seksualno zdravlje je važna dimenzija kvalitete života žena s ginekološkim malignim oboljenjem" rekla je na godišnjem znanstvenom sastanku Društva za ginekološku kirurgiju dr. C. Emi Bretschneider, glavni autor studije. "Ograničeni su podaci o tome koliki je utjecaj zahvata zbog liječenja ginekološkog raka na seksualnu želju pacijentica." U nastojanju da se procijeni utjecaj operacije na seksualne funkcije kod žena kod kojih se sumnja ili zna za ginekološku malignu bolest, istraživači su izveli dodatnu analizu kohortne studije analizirajući kvalitetu života i operativne ishode kod 185 žena koje su prošle operativne ginekološke onkološke zahvate u Sveučilišnoj bolnici Sjeverne Karoline, Chapel Hill, između listopada 2013. i listopada 2014. godine.

Sudionice studije su ispunile anketu "Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Sexual Function and Satisfaction Questionnaire" (PROMIS-SFQ) na početku i 1, 3 i 6 mjeseci poslije operacije. Upitnik je procjenjivao četiri dijela spolne života: općenito zadovoljstvo seksualnim životom, interes za seksualne aktivnosti, vlažnost/suhoću i vaginalnu nelagodu. Istraživači su koristili Studentov t-test i linearnu regresiju za usporedbu srednje vrijednosti promjena kod različitih vrsta raka, vrste operacija i postoperativnih komplikacija, napisala je dr Bretschneider iz Odjela za ginekologiju i porodništvo.

Od 281 pacijentica inicijalno upisanih, 185 (66%) je ispunilo PROMIS-SFQ na početku i nakon 1 mjeseca postoperativno tvoreći primarnu skupinu s kojom su istraživači napravili analizu. Od tih 185 bolesnica, 170 (92%) je završilo PROMIS-SFQ nakon 3 mjeseca i 174 (94%) je završilo PROMIS-SFQ 6 mjeseci postoperativno. Prosječna dob bolesnica na početku je bila 56 godina: većina (77%) su bile bjelkinje, indeks tjelesne mase je prosječno bio 32,9 kg / m2, 62% su imale partnera a 63% su podvrgnute minimalno invazivnim postupcima. Nakon kirurškog zahvata, 131 pacijentica (71%) je imalo dijagnozu raka - najčešće maternice (84%), nakon čega je slijedio rak jajnika (23%), cervikalni karcinom (17%) i vulvarni karcinom (3%).

Dr. Bretschneider je napisala da je srednja vrijednost bodova seksualnog interesa svih sudionica istraživanja bila 44,8. Nakon 1 mjeseca postoperativno, srednji rezultat se smanjio od 3,8 bodova od početne do 41. Nakon 3 i 6 mjeseci nakon operacije, srednji rezultati su se povećali od osnovne vrijednosti za 1,9 i 2,7 bodova, odnosno, za 46,7 i 47,5. Žene mlađe od 55 godina su imale veći pad seksualnog interesa između srednje vrijednosti i 1 mjesec postoperativno u usporedbi s drugim ženama u dobi od 55 i više godina (prosjek -5.5 vs -2.3 bodova).

U multivarijatnoj analizi prilagođenoj za dijagnozu raka, minimalnu invazivnu kirurgiju i mjesto oboljenja, žene mlađe od 55 godina su i dalje imale veći pad seksualnog interesa između srednje vrijednosti i 1 mjesec postoperativno, u usporedbi sa drugim ženama u dobi od 55 i više godina (srednja vrijednost od - 4,59 bodova). Osim toga, žene koje su imale rak su imale veći pad seksualne želje u usporedbi s onima s benignom bolesti (srednja vrijednost od -5.6 bodova). "Ova studija je dala nove podatke o utjecaju zahvata na seksualnu funkciju kod žena s ginekološkim rakom", izjavila je je dr Bretschneider na sastanku pod pokroviteljstvom American College of Surgeons.


 

  Novosti - Sve