Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Američko udruženje ginekologa i opstetričara (ACOG) dalo je nove smjernice o skrbi za žene oboljele od raka dojke. Smjernice se odnose na postupanje s tegobama koje se javljaju uz terapiju raka dojke, njihovo ublažavanje, procjenu rizika za osteoporozu, kontraindikacije za hormonsku terapiju, mogućnosti kontracepcije, te pitanja fertiliteta i reprodukcije.

Budući da se povećava broj žena koje su preživjele rak dojke, ACOG "zauzima stav da bi ginekolozi trebali znati više o ovim problemima", rekla je dr. Mindy Goldman Reuters Healthu.

Dr. Goldman je pomogla izraditi smjernice, a na Sveučilištu Kalifornija u San Franciscu vodi program skrbi za žene oboljele od raka dojke. Ona kaže da liječenje raka dojke strahovito napreduje, što ginekolozima pričinjava teškoće, primjerice, u kontroli žena na terapiji tamoksifenom ili savjetovanju mladim ženama oboljelima od raka dojke da sačuvaju svoje jajne stanice ili embrije.

"Ovo doživljavam kao početak razvoja novog područja unutar ginekologije i iskreno se nadam da će uskoro postati sastavni dio edukacije ginekologa i opstetričara. Ovim smjernicama omogućavamo praktičarima da ostanu u tijeku."

Navodimo neke ključne točke iz smjernica objavljenih u ožujku u Obstetrics and Gynecology.

Sve veći broj žena preživi rak dojke. One su pod povećanim rizikom za osteoporozu, te trebaju biti nadzirane denzitometrijom. Međutim, većina žena koje zadobiju prijelome, ima normalnu gustoću kosti ili osteopeniju, navodi se u smjernicama, te liječnici trebaju procijentii rizik prijeloma, kao što je korištenje inhibitora aromataze u postmenopauzi ili dugotrajno korištenje kortikosteroida. Još 2009. Godine, NCCN Task Force (Nacionalna radna skupina za sveobuhvatno praćenje raka) dala je preporuku da žene oboljele od raka dojke s "T- scoreom" u dexa-denzitometriji između -1.5 i -2.0, treba razmotriti kao kandidatkinje za farmakološku terapiju.

Hormonska terapija vazomotornih simptoma kontraindicirana je za žene s rakom dojke. Nehormonska terapija nije tako djelotvorna, ali ipak olakšava tegobe. Ona uključuje inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI), inhibitore ponovne pohrane noradrenalina (SNRI), i analoge gama-aminomaslačne kiseline. Međutim, postoji bojazan da bi SSRI mogli utjecati na djelotvornost tamoksifena.

Postmenopauzalne žene koje koriste tamoksifen i koje nemaju krvarenje, ne zahtijevaju rutinsku biopsiju endometrija i ultrazvučni pregled maternice.

Preporučljiva kontracepcija za žene s rakom dojke uključuje metode barijere, bakreni intrauterini uložak i sterilizaciju.

Nehormonsko liječenje je prvi izbor za suhoću i atrofiju rodnice, što su i nuspojave tamoksifena i inhibitora aromataze.

Ukoliko žena u koje je otkriven rak dojke, u budućnosti planira imati djecu, treba joj ponuditi konzultaciju sa specijalistom humane reprodukcije i razmotriti mogućnost smrzavanja jajašaca. Danas se vjeruje da trudnoća ne povećava rizik povrata raka dojke.

Dr. Goldman je dodala da ju je na izradu smjernica potaknula smrt najbolje prijateljice od raka dojke, kao i činjenica da su onkolozi i kirurzi u Centru za liječenje raka na Sveučilištu Kalifornija u San Franciscu manje dostupni novooboljelim ženama, jer mnoge već izliječene žene dolaze radi različitih tegoba koje bi trebali zbrinuti liječnici u primarnoj zaštiti.

 

 

ACOG; Obstetrics and Gynecology; 2012.

  Novosti - Sve