Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.


Žene kod kojih je lokalni rak dojke dijagnosticiran u njihovim 70-im godinama imaju veću smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja nego od raka dojke, pokazala je nova analiza podataka studije WHI - Women’s Health Initiative.

"Identifikacija i liječenje rizičnih čimbenika za kardiovaskularna oboljenja među starijim ženama s rakom dojke vjerojatno će poboljšati preživljenje i trebala bi biti visoko prioritetna, osobito kod žena s indicentalnim lokalnim rakom dojkeIdentification and treatment of cardiovascular disease risk factors among older women with breast cancer will likely improve survivorship and ", rekla je Dr. Na-Jin Park, na godišnjoj sjednici Američkod društva za srčane bolesti.

Dr. Park je predstavila analiza kojom su obuhvaćene 101,916 žena koje nisu imala kardiovaskularne bolesti i rak dojke na upisu u WHI studiju, tijekom 1993. – 1998. godine, starosne dobi između 50 – 79 godina.

Tijekom razdoblja praćenja u ovoj prospektivnoj kohortnoj studiji, 4,340 od njih dobile su invazivni karcinom dojke. Dijagnoza je postavljenja u prosjeku 5 godina od početka sudjelovanja u studiji, a pacijentice su praćene daljnjih 10 godina.

"41% žena s rakom dojke su imale rizične faktore za kardiovaskularno obolijevanje prilikom upisa u studiju, daleko prije postavljanja dijagnoze raka daojke," navela je Dr. Park sa Sveučiišta u Pitsburgu.

U skupini žena kod kojih je karcinom dojke dijagnosticiran u njihovim 50-im godinama živora, 40% svih smrtnih ishoda su bili uslijed raka dojke a 15% uslijed kardiovaskularnog obolijevanja. Suprotno tomu, kumulativni utjecaj ateroskleroze je bio daleko prominentniji kod žena kod kojih je kardinom dojke dijagnosticiran u kasnijoj životnoj dobi.

Doista, među ženama kod kojih je karcinom dojke dijagnosticiran u njihovim 70-im godinama, oko 15% smrtnih ishoda bili su izazvani rakom dojke, a 25% je bilo posljedica kardiovaskularnih oboljenja.

Broj temeljnih kardiovaskularnih čimbenika rizika prisutnih na upisu u WHI studiju, ispostavilo se snažnom odrednicom vjerojatnosti akutnog srčanog udara ili smrt kao posljedica koronarne bolesti srca u sudionica koje su razvile karcinom dojke.

Od 4,340 žena koje su kasnije razvile invazivni rak dojke, 2562 nisu imale hipertenziju, dijabetes i hiperkolesterolemiju i bili su nepušači pri upisu.

U analizi prilagođenoj dobi u kojem je skupina koja nije imala taj rizični faktor služila kao referentna populacija, rizik od infarkta miokarda nakon dijagnoze raka dojke je bio povećan 1,65 puta u onih s jednim rizičnim faktorom na upisu, 3.2 puta kod onih s dva, i 5,8 puta u žena s tri kardiovaskularnih čimbenika rizika.

Isto tako, rizik bolesnica s rakom dojke od kardiovaskularne smrtnosti penjao se postupno od 1.78-, 2.28- i 3.6 puta kako se broj bazalnih kardiovaskularnih čimbenika rizika povećavao od jedan do tri.

Najveći rizik se pokazao kod pacijentica oboljelih od raka dojke koje su na upisu u WHI studiju bile aktualni pušači s dodatnim kardiovaskularnim faktorima rizika. One su imale 9,6 puta veći rizik od akutnog srčanog udara nakon raka dojke, u usporedbi s pacijenticama s rakom dojke bez bazalnih kardiovaskularnih čimbenika rizika. One su također imale 7,7 puta veći rizik od kardiovaskularne smrtnosti.

 

 

OB.Gyn.Newsdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve