Datum zadnje izmjene: 22. 01. 2020.


Istraživači s Odjela epidemiologije i javnog zdravstva Sveučilišta Yale objavili su case-control studiju koja je ispitivala povezanost obiteljske i osobne anamneze s rizikom za nastanak meningeoma, tumora moždanih ovojnica.

Istraživači su uspoređivali povijesti bolesti 1124 pacijenata s meningeomom i njihovih srodnika u prvom koljenu, u dobi 20-79 godina i povijesti 1000 osoba u kontrolnoj skupini koji su odgovarali po dobi, spolu i demografskim obilježjima.

Otkrili su da su pacijenti navodili pojavu meningeoma kod srodnika u prvom koljenu znatno češće nego što je to bilo u kontrolnoj skupini. Povezanost je bila veća u mlađih osoba. Pacijenti su rjeđe od kontrolne skupine u anamnezi imali imunološka stanja, uključujući alergije, ali daleko češće su navodili rak štitnjače i leukemiju, osobito nakon radioterapije.

Posebno zanimljivi rezultati odnose se na žene, jer su pacijenti češće imali bolesti povezane s hormonskim poremećajima, uključujući miome maternice, endometriozu i rak dojke. Istraživači su zaključili da genetski čimbenici, imunološki sustav i zračenje u blizini glave utječu na rizik nastanka meningeoma. Intrigirajuća uloga hormona zahtijeva nastavak istraživanja.

 

Meningeom ..

najčešće je benigni, a ponekad i maligni, spororastući tumor moždanih ovojnica. Čini oko 20% primarnih intrakranijalnih tumora, iako se procjenjuje da je učestalost daleko veća, jer se mnogi meningeomi otkrivaju slučajno.

Meningeomi se gotovo tri puta češće javljaju kod žena nego kod muškaraca.

Kao mogući uzroci nastanka meningeoma navode se trauma i virusi, ali za sada nema definitivne potvrde. Dokazana je uloga zračenja u njihovom nastanku, kao i postojanje genetskih faktora (najčešća genetska promjena je gubitak ili mutacija NF2 gena na kromosomu 22q; NF2 kodira tumor suprimirajući gen poznat kao merlin ili schwannomin).

Nekoliko je nalaza koji upućuju na hormonske promjene i rizik nastanka meningeoma: veća učestalost kod žena i prisutnost receptora za estrogen, progesteron i androgene, što je važan podatak u slučaju liječenja žena hormonima. Od najvećeg je zanimanja znanstvenika utjecaj mobilnih telefona na nastanak meningeoma i tumora mozga općenito, ali dostupni podaci za sada ne podržavaju tu povezanost.

Simptomi meningeoma ovise o veličini i smještaju tumora. Najčešći simptomi meningeoma su:

 

 

  • fokalni epileptični napadaji
  • progresivna spastična pareza nogu
  • povećanje intrakranijalnog tlaka


Za dijagnozu se najčešće koristi CT, MRI i arteriografija.

Liječenje ovisi o veličini, smještaju, simptomima i histološkom tipu tumora. Liječe se operativnim putem, radioterapijom i kemoterapijom.

 

 


J Neurosurg. 2011; 115:1072-1077


Đurđa Žigmundovac Klaić, dr.med. :: spec. ginekologije i opstetricije :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve